Facebook

Roztrhat (boty) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu roztrhat (boty).

Význam: Roztrhat znamená fyzicky rozdělit na menší části. U bot se jedná o trhání stehu a rozdělení boty na části.

roztlouci (nádobí)

Roztlouci znamená rozbití něčeho, obyčejně nádobí, pomocí násilí, aby se zničilo či zmenšilo na malé kousky.

roztříštit

Roztříštit znamená násilně rozdělit na menší části nebo rozdrtit.

rozbořit

Rozbořit znamená zničit, demolovat, zbourat nebo zpříčit stavbu.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

zničit

Zničit: způsobit trvalou a nevratnou ztrátu nebo škodu; zničit úplně a dokonale.

rozlámat

Rozlámat: rozdělit na menší části; rozštěpit, rozdrtit.

postavit (tábor)

Postavit tábor znamená vybudovat stanoviště, kde se lidé mohou schovat, spát a užívat volného času.

zřídit

Zřídit - ustanovení něčeho, vyřízení všech potřebných administrativních úkonů k uskutečnění něčeho.

utábořit se

Utábořit se znamená ustavit si na nějakém místě stan, postavit střechu nad hlavou pro přespání.

Podobná synonyma

ukládat (nádobí)

Ukládat (nádobí) znamená dávat nádobí do skříně nebo jiného úložného prostoru.

jednání

Činnost, kterou člověk provádí, aby dosáhl určitého cíle nebo výsledku.

postupovat (jednání)

Postupovat znamená jednat systematicky a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

postavit se

Postavit se znamená odvážně a odhodlaně čelit tomu, co přijde, a ubránit se nebo bojovat za své názory.

roztlouci (štěrk)

Roztlouci znamená rozbít na menší kousky, v tomto případě je to štěrk.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

zničit (ponožky)

Zničit: roztrhat, poškodit nebo zničit nevratně.

zmařit

Zmařit je zničit, zrušit nebo způsobit ztrátu něčeho.

postavit

Postavit: vybudovat nebo vytvořit stavbu, konstrukci nebo systém.

zmařit <co>

Zmařit znamená zrušit nebo zničit, způsobit, že něco se nestane nebo ztratí smysl.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

zřídit (ústav)

Zřídit znamená vytvořit, založit nebo uspořádat ústav, organizaci nebo instituci.

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

zničit (závit)

Zničit závit znamená odstranit požadovanou geometrii závitu.

tábor

Tábor je místo pro setkávání a společné trávení času, obvykle venku, za účelem zábavy, vzdělávání, cvičení, nebo obojího.

zmařit (plány)

Zmařit: neúspěšně ukončit, zastavit nebo zvrátit; plány jsou přerušeny nebo zrušeny.

zničit <koho n. co>

Zničit: způsobit trvalou ztrátu či poškození člověka nebo věci.

pracovní tábor (sovětský)

Pracovní tábor (sovětský): místo, kde se vězní, pracují a vykonávají tresty lidé přinuceni totalitními režimy.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

zřídit (nadaci)

Zřídit nadaci znamená vytvořit právnickou osobu s účelem poskytovat finanční i jinou podporu pro charitativní nebo veřejný prospěch.