Facebook

Proděravět (boty) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu proděravět (boty).

Význam: Proděravět: roztrhat nebo poškodit materiál (obvykle kůži) na botách.

prochodit

Prochodit znamená projít nějakou trasu, prožít nějakou zkušenost nebo prohlédnout si nějakou věc.

opotřebovat

Opotřebovat znamená používat až do značného stupně opotřebení nebo zničení.

vyšlapat (stezku)

Projít (stezku) pěšky, vyšlapat ji.

sešlapat

Sešlapat znamená stlačit, zmáčknout nebo rozmáčknout něco.

projít cestu (poprvé)

Dojít od počátku až do cíle, zažít cestu a prožít ji.

Podobná synonyma

vybavit se (na cestu)

Vybavit se na cestu znamená připravit si všechny potřebné věci a vybavení, co budete během cesty potřebovat.

chystání (na cestu)

Příprava na cestu; zajištění potřebného vybavení, příprava dokladů a nastavení plánu.

nastupovat cestu

Zahájení cesty; nástup do vozidla, letadla nebo lodi, aby se začala cesta.

dát se (na cestu)

Začít cestu, jít směrem k určitému cíli.

prorazit si cestu (davem)

Proniknout si cestu silou, nebo tvrdou prací; dosáhnout svých cílů přes nástrahy a překážky, dokázat se prosadit.

projít

Projít znamená projít určitou vzdálenost nebo oblast, obvykle pěšky.

projít co

Projít znamená absolvovat, prozkoumat nebo procházet nějakou oblast.

vyznačit (cestu)

Vyznačit cestu znamená označit ji, aby byla vidět a bylo možné ji bezpečně sledovat.

prochodit (kus světa)

Prochodit znamená procestovat nebo projet určitou oblast nebo kus světa.

vydávat se na cestu

Vydávat se na cestu znamená opouštět stávající místo a udělat si cestu k novému cíli.

uvolňovat (cestu)

Uvolňování cesty znamená odstraňovat všechny překážky, které brání projít.

ujezdit (cestu)

Ujezdit znamená projet nějakou trasu, cestu, zkrátit si ji.

poprvé

Poprvé znamená první anebo jedinou událost nebo okamžik v čase.

vystupovat (poprvé)

Vystupovat znamená předvádět nějakou činnost veřejně, poprvé znamená pro první zkušenost s tímto vystupováním.

dát se na cestu

Začít cestovat, vyrazit na cestu, vydat se na cestu, aby bylo dosaženo cíle.

protínat (cestu)

Protínat znamená projíždět něčím, přes něco. Například protínat cestu znamená projet cestou.

ukázat <komu> (cestu)

Ukázat cestu: dát pokyny, ukázat správný směr, aby se dotyčný dostal do cíle.

sbalit se (na cestu)

Sbalit se = připravit se na cestu, připravit potřebné věci, příp. odcestovat.

zkrátit si cestu

Ušetřit čas a cestu projížděním kratší trasy.

opotřebovat se (třením)

Opotřebovat se znamená ztratit část své funkčnosti nebo schopnosti kvůli častému používání nebo tření.

prochodit (les)

Prochodit les znamená projít jeho cestami nebo chodníky a obdivovat jeho přírodu.

vyšlapat

Vyšlapat znamená dostat se nějakou fyzickou aktivitou do vyšší nadmořské výšky nebo k cíli.

prochodit (půl světa)

Procestovat celý svět, prožít zkušenosti, které jen několik málo lidí dosáhlo.