Facebook

Popudlivost - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu popudlivost.

Význam: Popudlivost je podrážděná reakce na určité podněty, často neadekvátní situaci.

vznětlivost

Vznětlivost označuje stav, kdy se člověk cítí neklidný, podrážděný a neschopný ovládat své emoce.

podrážděnost

Podrážděnost je stav, kdy se člověk cítí znepokojený, nespokojený a podrážděný.

svárlivost

Svárlivost je emocionální stav, kdy člověk snadno reaguje na vyvolávající podněty, je agresivní a má sklony k hádkám.

nesnášenlivost

Nesnášenlivost je stav mysli, který je charakterizován nechuťí vůči něčemu nebo někomu, který je odlišný.

impulsívnost

Impulsívnost je tendence jednat nezralě a nezodpovědně, bez ohledu na důsledky.

choleričnost

Choleričnost je stav, kdy je člověk často rozmrzelý, náladový a sklony k vztekání.

horkokrevnost

Horkokrevnost je vysoké temperamentní chování, které je charakterizováno houževnatostí, odvahou a vytrvalostí.

Žádná další podobná synonyma k popudlivost jsme nenašli.