Facebook

Horkokrevnost - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu horkokrevnost.

Význam: Horkokrevnost je vysoké temperamentní chování, které je charakterizováno houževnatostí, odvahou a vytrvalostí.

vznětlivost

Vznětlivost je stav nebo činnost, která se projevuje vyšším stupněm agrese, vzteku nebo podrážděnosti.

vášnivost

Vášnivost je silné a intenzivní prožívání, které může být uplatňováno při hledání životních cílů a touhách.

prudkost

Prudkost je silná a rychlá změna, např. intenzity, pohybu, emocí nebo jiného jevu.

podrážděnost

Podrážděnost je stav, kdy se člověk cítí znepokojený, nespokojený a podrážděný.

svárlivost

Svárlivost je emocionální stav, kdy člověk snadno reaguje na vyvolávající podněty, je agresivní a má sklony k hádkám.

nesnášenlivost

Nesnášenlivost je stav mysli, který je charakterizován nechuťí vůči něčemu nebo někomu, který je odlišný.

impulsívnost

Impulsívnost je tendence jednat nezralě a nezodpovědně, bez ohledu na důsledky.

choleričnost

Choleričnost je stav, kdy je člověk často rozmrzelý, náladový a sklony k vztekání.

Žádná další podobná synonyma k horkokrevnost jsme nenašli.