Facebook

Impulsívnost - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu impulsívnost.

Význam: Impulsívnost je tendence jednat nezralě a nezodpovědně, bez ohledu na důsledky.

vznětlivost

Vznětlivost je schopnost organismu vyvinout silnou reakci na podnět (stimulus) a bojovat proti němu.

popudlivost

Popudlivost je sklon reagovat rychle a silně na podněty z okolí, často i přehnaně.

prudkost

Prudkost je rychlost nebo intenzita něčeho, co je vyslovováno nebo vykonáváno.

prchlivost

Prchlivost je rychlá reakce, která vyplývá z impulzivního chování. Jedná se o náhlou a přehnanou reakci na podněty.

podrážděnost

Podrážděnost je stav, kdy se člověk cítí znepokojený, nespokojený a podrážděný.

svárlivost

Svárlivost je emocionální stav, kdy člověk snadno reaguje na vyvolávající podněty, je agresivní a má sklony k hádkám.

nesnášenlivost

Nesnášenlivost je stav mysli, který je charakterizován nechuťí vůči něčemu nebo někomu, který je odlišný.

choleričnost

Choleričnost je stav, kdy je člověk často rozmrzelý, náladový a sklony k vztekání.

horkokrevnost

Horkokrevnost je vysoké temperamentní chování, které je charakterizováno houževnatostí, odvahou a vytrvalostí.

Žádná další podobná synonyma k impulsívnost jsme nenašli.