Facebook

Nesnášenlivost - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu nesnášenlivost.

Význam: Nesnášenlivost je stav mysli, který je charakterizován nechuťí vůči něčemu nebo někomu, který je odlišný.

hašteřivost

Hašteřivost je chování, kdy se lidé navzájem snaží soutěžit a předhánět, aby se ukázali jako silnější a lepší.

hádavost

Hádavost je schopnost analyzovat, interpretovat, přemýšlet a být schopni přijímat správné závěry. Je to schopnost dedukce a logického uvažování.

svárlivost

Stav mysli, kdy se člověk snadno vzteká, hádá se a je příliš citlivý na konflikt.

netolerance

Netolerance je postoj, který odmítá jakékoli názory či činy, které jsou jiné než ty, které jsou osobou obhajovány.

snášenlivost

Snášenlivost je schopnost akceptovat myšlenky, názory a chování jiných lidí, i když jsou odlišné od našich.

tolerance

Tolerance je schopnost akceptovat jiné názory, myšlenky, náboženství a kultury. Znamená to pochopení a respekt pro rozdíly mezi lidmi.

neslučitelnost

Neslučitelnost je stav, ve kterém dva pojmy nebo koncepty nelze kombinovat.

inkompatibilita

Inkompatibilita je stav, kdy dva nebo více objektů, systémů nebo konceptů nejsou schopny fungovat společně.

vznětlivost

Vznětlivost označuje stav, kdy se člověk cítí neklidný, podrážděný a neschopný ovládat své emoce.

podrážděnost

Podrážděnost je stav, kdy se člověk cítí znepokojený, nespokojený a podrážděný.

impulsívnost

Impulsívnost je tendence jednat nezralě a nezodpovědně, bez ohledu na důsledky.

choleričnost

Choleričnost je stav, kdy je člověk často rozmrzelý, náladový a sklony k vztekání.

horkokrevnost

Horkokrevnost je vysoké temperamentní chování, které je charakterizováno houževnatostí, odvahou a vytrvalostí.

Podobná synonyma

tolerance (k názorům)

Tolerance je schopnost akceptovat odlišné názory nebo jiné formy chování. Je to schopnost vidět něco pozitivního ve všem, co je jiné.