Facebook

Popisovat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu popisovat.

Význam: Popisovat znamená vytvářet podrobný výčet vlastností, charakteristik nebo vzhledu něčeho.

líčit

Popisovat, vyjadřovat se o něčem podrobně, vyprávět, detaily o něčem vyjádřit.

vystihovat

Vystihovat znamená popsat nebo shrnout něco stručně a jasně.

postihovat

Postihovat znamená trestat nebo udělit sankci za provedenou nezákonnou činnost.

charakterizovat

Charakterizovat znamená analyzovat a popsat charakteristické rysy člověka nebo jeho činnosti.

Podobná synonyma

postihovat <koho>

Postihovat znamená trestat, udílet sankce a vynucovat dodržování pravidel.

líčit <co>

Líčit znamená popisovat, vyprávět o něčem podrobně s důrazem na detaily.

postihovat (vývoj)

Postihovat znamená uplatňovat sankce nebo tresty na někoho za jeho jednání.

vystihovat <co>

Vystihovat: odhalovat podstatu, zachycovat charakter/smysl.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

líčit se

Líčit se znamená prezentovat se, být zvěčněn v oblečení, make-upu a účesu, který vystihuje osobnost.