Facebook

Charakterizovat - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu charakterizovat.

Význam: Charakterizovat znamená analyzovat a popsat charakteristické rysy člověka nebo jeho činnosti.

popisovat

Popisovat znamená vytvářet slovní, obrazovou nebo audiovizuální interpretaci něčeho.

vyznačovat

Vyznačovat znamená značit nebo označit něco zvláštním způsobem, například pomocí čar nebo značek.

určovat

Stanovení čehokoliv: přesného místa, času, pravidel, postupu, řešení apod.

líčit

Popisovat, vyjadřovat se o něčem podrobně, vyprávět, detaily o něčem vyjádřit.

vystihovat

Vystihovat znamená popsat nebo shrnout něco stručně a jasně.

postihovat

Postihovat znamená trestat nebo udělit sankci za provedenou nezákonnou činnost.

Podobná synonyma

hlavní

Hlavní znamená nejdůležitější, nejvyšší, primární, nejvýznamnější nebo zásadní.

postihovat (vývoj)

Postihovat znamená uplatňovat sankce nebo tresty na někoho za jeho jednání.

vyznačovat (cenu)

Vyznačovat znamená určovat, stanovit nebo označit nějakou hodnotu, částku nebo úroveň.

určovat <co kam>

Určovat znamená stanovit nebo vymezit, co někam patří, co se kam hodí nebo jak se něco má provést.

vyznačovat se

Vyznačovat se znamená vyniknout, být nadprůměrný a vynikat ve svém oboru.

hlavní osoba

Hlavní osoba je nejdůležitější postava ve vyprávění, která se projevuje častěji než ostatní a ovlivňuje děj.

hlavní chodba

Hlavní chodba je hlavní prostor nebo průchod v budově, který se obvykle používá k přístupu do jiných místností.

určovat totožnost

Určovat tožnost znamená sestavit všechny informace spojené s osobou, aby bylo možné ji identifikovat.

určovat způsob léčení

Určovat způsob léčení: rozhodování o metodách léčby nebo terapii, které nejvíce vyhovují pacientovi.

určovat (předem)

Určovat znamená stanovit nebo vymezit něco předem.

určovat <co komu>

Určovat je stanovit, vymezit nebo rozhodnout co patří komu.

určovat a označovat míry

Určování a označování měřítek je proces definování a identifikace měřítek pro hodnocení a porovnání.

určovat (osud)

Určovat osud znamená rozhodovat o budoucnosti, řídit, měnit a zkoumat, co bude následovat.

líčit se

Líčit se znamená prezentovat se, být zvěčněn v oblečení, make-upu a účesu, který vystihuje osobnost.

vyznačovat <co>

Vyznačovat = zaznamenávat, označovat, identifikovat, kreslit nebo udělovat.

líčit <co>

Líčit znamená popisovat, vyprávět o něčem podrobně s důrazem na detaily.