Facebook

Charakterizovat - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu charakterizovat.

Význam: Charakterizovat znamená analyzovat a popsat charakteristické rysy člověka nebo jeho činnosti.

popisovat

Popisovat znamená vytvářet slovní, obrazovou nebo audiovizuální interpretaci něčeho.

vyznačovat

Vyznačovat znamená značit nebo označit něco zvláštním způsobem, například pomocí čar nebo značek.

určovat

Stanovení čehokoliv: přesného místa, času, pravidel, postupu, řešení apod.

líčit

Popisovat, vyjadřovat se o něčem podrobně, vyprávět, detaily o něčem vyjádřit.

vystihovat

Vystihovat znamená popsat nebo shrnout něco stručně a jasně.

postihovat

Postihovat znamená trestat nebo udělit sankci za provedenou nezákonnou činnost.

Podobná synonyma

vyznačovat se

Vyznačovat se znamená vyniknout, být nadprůměrný a vynikat ve svém oboru.

vyznačovat (cestu)

Vyznačovat znamená označit, zvýraznit nebo identifikovat cestu, trasu či jiný objekt.

určovat <co komu>

Určovat znamená stanovit či definovat určitou věc nebo situaci.

hlavní

Hlavní znamená nejdůležitější, primární nebo dominantní.

určovat <co kam>

Určovat znamená stanovit nebo vymezit míru, čas nebo podobu něčeho.

určovat a označovat míry

Určování a označování měřítek je proces definování a identifikace měřítek pro hodnocení a porovnání.

hlavní chodba

Hlavní chodba je hlavní prostor nebo průchod v budově, který se obvykle používá k přístupu do jiných místností.

hlavní myšlenky

Hlavní myšlenka je nejdůležitější bod či koncept, který je vyjádřen během projevu, přednášky nebo jiného textu.

líčit <co>

Líčit znamená popisovat, vyprávět o něčem podrobně s důrazem na detaily.

určovat způsob léčení

Určovat způsob léčení: rozhodování o metodách léčby nebo terapii, které nejvíce vyhovují pacientovi.

vyznačovat čáry (na hřišti)

Vyznačovat čáry znamená označovat, kreslit nebo jiným způsobem značit hranice na hřišti.

hlavní myšlenka (anekdoty)

Hlavní myšlenka anekdoty je vystihnout či vtipně naznačit pointu jedné situace.

hlavní osoba

Hlavní osoba je nejdůležitější postava ve vyprávění, která se projevuje častěji než ostatní a ovlivňuje děj.

určovat (předem)

Určovat znamená stanovit nebo vymezit něco předem.

popisovat <co>

Popisovat je vyjadřovat pojmy, situace nebo děje slovy, aby byly popsány.

postihovat (vývoj)

Postihovat znamená uplatňovat sankce nebo tresty na někoho za jeho jednání.

líčit se

Líčit se znamená prezentovat se, být zvěčněn v oblečení, make-upu a účesu, který vystihuje osobnost.

vyznačovat (cenu)

Vyznačovat znamená určovat, stanovit nebo označit nějakou hodnotu, částku nebo úroveň.