Facebook

Vystihovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vystihovat.

Význam: Vystihovat znamená popsat nebo shrnout něco stručně a jasně.

líčit

Popisovat, vyjadřovat se o něčem podrobně, vyprávět, detaily o něčem vyjádřit.

postihovat

Postihovat znamená trestat nebo udělit sankci za provedenou nezákonnou činnost.

charakterizovat

Charakterizovat znamená analyzovat a popsat charakteristické rysy člověka nebo jeho činnosti.

vyjadřovat <co> (adekvátně)

Vyjadřovat znamená dávat najevo, vyjádřit názor, postoj nebo emoci.

popisovat

Popisovat znamená vyprávět o čemkoliv podrobně a srozumitelně, aby to bylo jasné pro ostatní.

Podobná synonyma

líčit <co>

Líčit znamená popisovat, vyprávět o něčem podrobně s důrazem na detaily.

postihovat <koho>

Postihovat znamená trestat, udílet sankce a vynucovat dodržování pravidel.

popisovat <co>

Popisovat je vyjadřovat pojmy, situace nebo děje slovy, aby byly popsány.

vyjadřovat

Vyjadřovat znamená sdělovat myšlenky, city nebo představy nějakou formou, například slovně, gestikou nebo obrazem.

vyjadřovat souhlas

Dát najevo souhlas, podpořit nebo schválit.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

vyjadřovat (názor)

Vyjadřovat znamená sdělit názor, názorově se vyjádřit nebo vyjádřit se.

líčit se

Líčit se znamená prezentovat se, být zvěčněn v oblečení, make-upu a účesu, který vystihuje osobnost.

postihovat (vývoj)

Postihovat znamená uplatňovat sankce nebo tresty na někoho za jeho jednání.