Facebook

Postihovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu postihovat.

Význam: Postihovat znamená trestat nebo udělit sankci za provedenou nezákonnou činnost.

líčit

Popisovat, vyjadřovat se o něčem podrobně, vyprávět, detaily o něčem vyjádřit.

vystihovat

Vystihovat znamená popsat nebo shrnout něco stručně a jasně.

charakterizovat

Charakterizovat znamená analyzovat a popsat charakteristické rysy člověka nebo jeho činnosti.

stíhat

Stíhat znamená pronásledovat nebo prosazovat fyzickou nebo právní akci proti někomu.

zasahovat

Intervenovat, zasáhnout do situace nebo do řešení nějakého problému.

Podobná synonyma

zasahovat <do čeho>

Intervenovat, zasahovat do něčeho s cílem změnit stav nebo výsledek.

stíhat (zloděje)

Stíhat zloděje znamená postavit je před soud a trestat je za jejich trestný čin.

líčit <co>

Líčit znamená popisovat, vyprávět o něčem podrobně s důrazem na detaily.

líčit se

Líčit se znamená prezentovat se, být zvěčněn v oblečení, make-upu a účesu, který vystihuje osobnost.

zasahovat <co kam>

Zasahovat znamená přerušit, vstoupit či zasáhnout do něčeho.

vystihovat <co>

Vystihovat: odhalovat podstatu, zachycovat charakter/smysl.