Facebook

Líčit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu líčit.

Význam: Popisovat, vyjadřovat se o něčem podrobně, vyprávět, detaily o něčem vyjádřit.

popisovat

Popisovat je vyjadřovat přesnou informaci o věcech, lidí nebo situacích slovy nebo obrazy.

vystihovat

Vystihovat znamená dávat najevo, vyjádřit, vyjadřovat nebo označovat podstatu čeho, nebo charakteristické vlastnosti něčeho.

charakterizovat

Charakterizovat znamená popsat či vymezit vlastnosti a rysy osoby nebo věci.

malovat se

Malovat se znamená namalovat si make-up, tvářenku nebo oční stíny, aby se vylepšila image nebo zdůraznila krása.

maskovat se

Maskovat se znamená skrývat se, abychom zůstali neviditelní a nebyli zahlédnuti.

krášlit se

Krášlit se znamená zdokonalovat svůj vzhled, být nádherný a upravovat se, aby vynikl.

šminkovat se

Používat make-up, barevné kosmetické produkty a další nástroje pro zdůraznění krásy tváře a těla.

natírat

Nanášení nátěru na povrch (obvykle stěna nebo strop), aby se dosáhlo estetického vzhledu a ochrany.

bílit

Bílit znamená barvit, obarvovat něco na bílo.

barvit

Barvitý: přiléhavý výraz, který se obvykle používá pro popis jedinečného, živého a zajímavého pohledu na věc.

malovat

Malovat je znamenat nebo kreslit barvou na plochu, jako jsou například plátna, zdi nebo tabule.

klást léčky

Používání falešných triků a taktik pro získání nebo zneužití něčeho.

připravovat (past)

Připravovat znamená předem plánovat, přípravou předcházet nebo předpřipravovat něco pro budoucí potřebu.

postihovat

Postihovat znamená trestat nebo udělit sankci za provedenou nezákonnou činnost.

Podobná synonyma

klást

Klást znamená položit či umístit něco na nějaké místo nebo se na nějakém místě udržet.

klást (podlahu)

Položit podlahu, umístit ji na základovou konstrukci, připevnit ji k podkladu.

připravovat varem

Připravovat varem znamená vařit potraviny pomocí vodní páry nebo ve vroucí vodě.

připravovat na tuku

Připravovat na tuku znamená připravit jídlo pomocí tuku, jako je sádlo nebo máslo, aby se vytvořila chutná a křupavá kůrka.

krášlit

Krášlit znamená zdobit, ozdobit, zpříjemnit vzhled něčeho prostřednictvím dekorací či úprav.

klást na srdce

Důležitost věci si vážit a brát ji vážně.

postihovat (vývoj)

Postihovat znamená uplatňovat sankce nebo tresty na někoho za jeho jednání.

připravovat

Připravovat znamená předem se připravit na něco, co má přijít, a přípravy se často zahrnují do náplně práce.

připravovat se (na řemeslo)

Příprava na řemeslo zahrnuje studium, trénink a cvičení, aby se dosáhlo potřebných dovedností a schopností.

nastrojit (past)

Nastrojit znamená připravit nebo nastavit něco tak, aby to fungovalo správně.

připravovat (pomstu)

Pomstu připravovat: příprava na provedení odplaty.

připravovat <koho o co>

Připravovat = usilovat o to, aby něco bylo připraveno předem pro požadované účely.

krášlit <co>

Krášlit znamená zdobit, zlepšovat vzhled nebo vytvářet ozdoby.

natírat (na bílo)

Natírat (na bílo) znamená malovat bílou barvou na stěny a stropy ve vnitřních prostorách.

pást se

Pást se znamená krmit se, živit se, obvykle konzumací rostlinného nebo živočišného pokrmu.

připravovat <koho oč>

Připravovat oč: vybavit někoho informacemi a znalostmi, aby byl schopen čelit situaci nebo úkolu.

past

Minulost, období, čas již uplynulý; vše co se dříve stalo, zažilo, vytvářelo.

postihovat <koho>

Postihovat znamená trestat, udílet sankce a vynucovat dodržování pravidel.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

připravovat <co>

Připravovat znamená přípravu čehožkoli pro použití, například přípravu jídla nebo přípravu materiálů pro projekt.

barvit <co>

Barvit: mít pestré a syté barvy; být zářivý a živý; být jasný a přitažlivý.

klást <co kam>

Umísťovat něco na určité místo; stavět, položit.