Facebook

Líčit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu líčit.

Význam: Popisovat, vyjadřovat se o něčem podrobně, vyprávět, detaily o něčem vyjádřit.

popisovat

Popisovat je vyjadřovat přesnou informaci o věcech, lidí nebo situacích slovy nebo obrazy.

vystihovat

Vystihovat znamená dávat najevo, vyjádřit, vyjadřovat nebo označovat podstatu čeho, nebo charakteristické vlastnosti něčeho.

charakterizovat

Charakterizovat znamená popsat či vymezit vlastnosti a rysy osoby nebo věci.

malovat se

Malovat se znamená namalovat si make-up, tvářenku nebo oční stíny, aby se vylepšila image nebo zdůraznila krása.

maskovat se

Maskovat se znamená skrývat se, abychom zůstali neviditelní a nebyli zahlédnuti.

krášlit se

Krášlit se znamená zdokonalovat svůj vzhled, být nádherný a upravovat se, aby vynikl.

šminkovat se

Používat make-up, barevné kosmetické produkty a další nástroje pro zdůraznění krásy tváře a těla.

natírat

Nanášení nátěru na povrch (obvykle stěna nebo strop), aby se dosáhlo estetického vzhledu a ochrany.

bílit

Bílit znamená barvit, obarvovat něco na bílo.

barvit

Barvitý: přiléhavý výraz, který se obvykle používá pro popis jedinečného, živého a zajímavého pohledu na věc.

malovat

Malovat je znamenat nebo kreslit barvou na plochu, jako jsou například plátna, zdi nebo tabule.

klást léčky

Používání falešných triků a taktik pro získání nebo zneužití něčeho.

připravovat (past)

Připravovat znamená předem plánovat, přípravou předcházet nebo předpřipravovat něco pro budoucí potřebu.

postihovat

Postihovat znamená trestat nebo udělit sankci za provedenou nezákonnou činnost.

Podobná synonyma

připravovat (svatbu)

Příprava svatby: organizovat všechny potřebné služby, vybrat termín, pozvat hosty, připravit obřad a hostinu.

klást (podlahu)

Položit podlahu, umístit ji na základovou konstrukci, připevnit ji k podkladu.

past

Minulost, období, čas již uplynulý; vše co se dříve stalo, zažilo, vytvářelo.

připravovat

Připravovat znamená předem připravit nebo uspořádat něco pro budoucí použití.

krášlit

Krášlit znamená upravovat, ozdobovat, zdobit nebo vylepšovat něco, aby to vypadalo lépe.

připravovat <o co>

Připravovat znamená předem se připravit na něco, co bude následovat, a to přípravou materiálů, postupů nebo činností.

klást

Položit, uložit nebo postavit na předem stanoveném místě.

krášlit <co>

Krášlit znamená zdobit, zlepšovat vzhled nebo vytvářet ozdoby.

klást (do kamen)

Klást do kamen znamená umístit kámen na jiný kámen nebo na jiný povrch.

klást na srdce

Důležitost věci si vážit a brát ji vážně.

nastrojit (past)

Nastrojit znamená připravit nebo nastavit něco tak, aby to fungovalo správně.

pást se

Pást se znamená krmit se, živit se, obvykle konzumací rostlinného nebo živočišného pokrmu.

připravovat <co>

Připravovat: předcházet něčemu, co má následovat; předvídat, předjímat; uspořádat, přizpůsobit.

barvit <co>

Barvit: mít pestré a syté barvy; být zářivý a živý; být jasný a přitažlivý.

připravovat (o čas)

Připravovat se znamená proces přípravy, přípravy plánu nebo postupu k dosažení cíle.

natírat (lakem)

Natírat znamená pokrýt povrch nějakou tekutinou, obvykle lakem nebo barvou.

připravovat stloukáním (máslo)

Připravovat stloukáním znamená šlehat máslo, aby bylo jemné a sjednocené.

nalíčit (past)

Nalíčit se znamená nanést make-up, aby se zvýraznilo krásné rysy obličeje.

klást (otázku)

Klást znamená položit dotaz, položit otázku nebo se ptát na něčí názor.

klást se (na zem)

Padnout na zem, aby se vyjádřila pokora, úcta nebo vyznání viny.

maskovat (rozpaky)

Skrývat nebo předstírat něco jiného, aby se skryly nebo zmírnily rozpaky.

připravovat se <na co>

Připravovat se: usilovat o přípravu na něco; získávat potřebné znalosti a dovednosti.

připravovat na tuku

Připravovat na tuku znamená připravit jídlo pomocí tuku, jako je sádlo nebo máslo, aby se vytvořila chutná a křupavá kůrka.

natírat (na bílo)

Natírat (na bílo) znamená malovat bílou barvou na stěny a stropy ve vnitřních prostorách.