Facebook

Poklonit se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu poklonit se.

Význam: Poklonit se znamená pokleknout a naznačit úctu druhému člověku nebo autoritě.

uklonit se

Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

sklonit se

Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

Podobná synonyma

vzdát se

Vzdát se znamená odmítnout, opustit nebo se zříci něčeho.

narovnat

Urovnat, vyrovnat, zarovnat nebo zpřeházet do předem stanoveného vzoru nebo řádu.

vzdát se (zvyku)

Vzdát se znamená zanechat či přestat provozovat něco, čemu se dříve věnovalo.

schýlit

Schýlit se znamená přibližně přiklonit se nebo se naklonit k něčemu. Ve významu lze používat i pro předpokládat nebo naznačovat.

vzdát se (lásky)

Vzdát se lásky znamená odmítnout její přítomnost nebo existenci v životě.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

sklonit

Sklonit se znamená naklonit tělo nebo hlavu, aby se vyjádřila úcta, souhlas či pokora.

mít úctu

Mít úctu znamená vážit si druhých, respektovat jejich názory a cítit úctu k jejich vlastnostem.

sklonit (hlavu)

Sklonit hlavu znamená ohnout, nechat se sklonit či se sklonit do předklonu, obvykle v projevu úcty nebo pocty.

vzdát se (místa)

Opustit, nechat, odejít z nebo od něčeho; přestat se o něco snažit nebo zápasit.

vzdávat úctu

Vyjadřovat úctu a úctu druhým lidem nebo věcem; projevovat úctu a obdiv.

nechtít se vzdát

Odhodlanost nevzdat se, neuhnout ze svého cíle, neustoupit ani před nejtěžšími překážkami.

vzdát se (milostně)

Vzdát se (milostně) znamená ukončit milostný vztah, rozejít se a už nežít společně.