Facebook

Poklonit se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu poklonit se.

Význam: Poklonit se znamená pokleknout a naznačit úctu druhému člověku nebo autoritě.

uklonit se

Uklonit se znamená sklonit tělo nebo hlavu ve vyjádření úcty, respektu nebo pokory.

sklonit se

Sklonit se znamená pohnout tělem směrem dolů, obvykle v pokleku, nebo se sklonit a ohnout se až do předklonu.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se, přijmout určitou stanoviska nebo názoru.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

Podobná synonyma

sklonit

Sklonit znamená fyzicky nebo psychicky ohnout, snížit se nebo se sklonit k něčemu.

narovnat

Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

vzdát se <čeho>

Opustit či odmítnout část svého majetku, práva, nároku nebo pozice.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

schýlit

Schýlit se znamená přibližně přiklonit se nebo se naklonit k něčemu. Ve významu lze používat i pro předpokládat nebo naznačovat.

vzdát se (milostně)

Vzdát se milostně je odejít a ukončit vztah, který je nám blízký.

mít úctu

Mít úctu znamená vážit si druhých, respektovat jejich názory a cítit úctu k jejich vlastnostem.

nechtít se vzdát

Odpor k ukončení činnosti nebo úsilí; odhodlání pokračovat i přes překážky.

sklonit (hlavu)

Sklonit hlavu znamená přiklonit ji dolů, často ve výrazu pokory nebo smutku.

vzdát se (lásky)

Vzdát se lásky znamená odmítnout její přítomnost nebo existenci v životě.

vzdát se (zvyku)

Vzdát se znamená zanechat či přestat provozovat něco, čemu se dříve věnovalo.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

vzdát se členství

Opustit/zrušit členství/příslušnost, odstoupit od něčeho/od někoho.

vzdávat úctu

Vyjadřovat úctu a úctu druhým lidem nebo věcem; projevovat úctu a obdiv.

vzdát se

Vzdát se znamená odmítnout, opustit nebo se zříci něčeho.

budící úctu

Budící úctu je vyjádření respektu, obdivu a uznání pro člověka nebo situaci.

narovnat (záda)

Narovnat záda znamená držet se vzpřímeně, aby byly vyrovnané ramena, záda rovná a hlavu vyváženou.