Facebook

Pojetí (světa) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu pojetí (světa).

Význam: Pojetí (světa) je filosofický koncept, který se vztahuje k způsobu, jakým pojímáme a přijímáme svět kolem nás.

věda (nejobecnější)

Věda je systematické poznávání světa prostřednictvím výzkumu a experimentů, aby se uskutečnily objektivní a zdokumentované závěry.

názory

Názory jsou postoje či přesvědčení lidí o něčem, co se může lišit od názorů ostatních.

obor (studia)

Obor je souhrn vybraných studijních předmětů, které pomáhají studentům získat znalosti a dovednosti v určité oblasti.

Podobná synonyma

obor

Obor je oblast vědy nebo umění, která se zabývá specifickými tématy nebo oblastmi zájmu.

obor (činnosti)

Obor je specifická oblast činnosti, která je charakterizována určitým množstvím odborných znalostí a dovedností.

obor (historie)

Obor je termín pro oblast studia nebo výzkumu, obvykle s vazbou na akademické obory.

lékařství (obor)

Lékařství je vědní obor se zaměřením na diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí a zdravotních stavů.

univerzální věda

Univerzální věda je obecné pojmenování pro vědu, která se zabývá širokou škálou oblastí znalostí a dovedností.

věda

Věda je systematické poznávání přírodních a uměle vytvořených fenoménů a jejich zákonitostí.

věda o vědě

Věda o vědě je interdisciplinární obor, který se zabývá výzkumem a studiem vědy jako kultury a struktury. Studuje, jak se věda vyvíjí, ovlivňuje a řídí společnost.

obor (vědecký)

Obor je vědecká disciplína nebo oblast studia, která se zabývá specifickou problematikou a poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

obor působnosti

Obor působnosti je oblast činností, ve které se někdo specializuje nebo se mu věnuje.

počítačová věda

Počítačová věda se týká teorie, analytických a inženýrských principů a praxe, které jsou zapojeny do konstrukce, implementace a údržby počítačových systémů.

rozrůznit se (názory)

Rozrůznit se znamená mít odlišné názory, změnit smýšlení nebo změnit způsob pohledu na danou věc.

společenský (obor)

Společenský obor se zabývá studiem sociálních a kulturních vztahů, jakými lidé mezi sebou komunikují a jak se sdružují.

obor (působnosti)

Obor je oblast činnosti nebo studia s definovanými cíli, principy a postupy.