Facebook

Názory - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu názory.

Význam: Názory jsou postoje či přesvědčení lidí o něčem, co se může lišit od názorů ostatních.

věda (nejobecnější)

Věda je systematické poznávání světa prostřednictvím výzkumu a experimentů, aby se uskutečnily objektivní a zdokumentované závěry.

pojetí (světa)

Pojetí (světa) je filosofický koncept, který se vztahuje k způsobu, jakým pojímáme a přijímáme svět kolem nás.

obor (studia)

Obor je souhrn vybraných studijních předmětů, které pomáhají studentům získat znalosti a dovednosti v určité oblasti.

Podobná synonyma

obor

Obor je oblast vědy nebo umění, která se zabývá specifickými tématy nebo oblastmi zájmu.

lékařství (obor)

Lékařství je vědní obor se zaměřením na diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí a zdravotních stavů.

počítačová věda

Počítačová věda se týká teorie, analytických a inženýrských principů a praxe, které jsou zapojeny do konstrukce, implementace a údržby počítačových systémů.

obor (působnosti)

Obor je oblast činnosti nebo studia s definovanými cíli, principy a postupy.

pojetí

Pojetí je myšlenka, která říká, jak něco vnímat nebo chápat.

univerzální věda

Univerzální věda je obecné pojmenování pro vědu, která se zabývá širokou škálou oblastí znalostí a dovedností.

věda o vědě

Věda o vědě je interdisciplinární obor, který se zabývá výzkumem a studiem vědy jako kultury a struktury. Studuje, jak se věda vyvíjí, ovlivňuje a řídí společnost.

obor (činnosti)

Obor je směs činností, schopností a dovedností, které jsou spojeny a vyžadují specializaci a znalosti.

věda

Věda je systematické poznávání přírodních a uměle vytvořených fenoménů a jejich zákonitostí.

obor (vědecký)

Obor je vědecká disciplína nebo oblast studia, která se zabývá specifickou problematikou a poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti.

procestovat (půl světa)

Cestovat po celém světě, navštívit různé místa a zkušenosti.

obor (historie)

Obor je termín pro oblast studia nebo výzkumu, obvykle s vazbou na akademické obory.

odloučit (od světa)

Oddělit se od okolí, světa a lidí kolem nás; být izolován a zbaven všech styků.

společenský (obor)

Společenský obor se zabývá studiem sociálních a kulturních vztahů, jakými lidé mezi sebou komunikují a jak se sdružují.