Facebook

Věda (nejobecnější) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu věda (nejobecnější).

Význam: Věda je systematické poznávání světa prostřednictvím výzkumu a experimentů, aby se uskutečnily objektivní a zdokumentované závěry.

pojetí (světa)

Pojetí (světa) je filosofický koncept, který se vztahuje k způsobu, jakým pojímáme a přijímáme svět kolem nás.

názory

Názory jsou postoje či přesvědčení lidí o něčem, co se může lišit od názorů ostatních.

obor (studia)

Obor je souhrn vybraných studijních předmětů, které pomáhají studentům získat znalosti a dovednosti v určité oblasti.

Podobná synonyma

obor působnosti

Obor působnosti je oblast činností, ve které se někdo specializuje nebo se mu věnuje.

obor

Obor je souhrn činností, věd a profesí spojených kolem stejného tématu nebo oboru zájmu.

pojetí

Pojetí je koncepce, představa nebo vize, jak něco uspořádat, pochopit nebo vyřešit.

obor (vědecký)

Obor je vědecká disciplína nebo oblast studia, která se zabývá specifickou problematikou a poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti.

společenský (obor)

Společenský obor se zabývá studiem sociálních a kulturních vztahů, jakými lidé mezi sebou komunikují a jak se sdružují.

obor (historie)

Obor je obecný termín pro oblasti vědeckého výzkumu a studia, zahrnující soubory pojmů, teorií a metod.

odloučit (od světa)

Oddělit se od okolí, světa a lidí kolem nás; být izolován a zbaven všech styků.

znalý (světa)

Znalý je někdo, kdo je vzdělaný a obeznámený s danou problematikou nebo oblastí, má vysoké míry znalostí a dovedností.

lékařství (obor)

Lékařství je vědní obor se zaměřením na diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí a zdravotních stavů.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

obor (činnosti)

Obor je specifická oblast činnosti, která je charakterizována určitým množstvím odborných znalostí a dovedností.

procestovat (půl světa)

Cestovat po celém světě, navštívit různé místa a zkušenosti.

obor (působnosti)

Obor je oblast činnosti nebo studia s definovanými cíli, principy a postupy.

rozrůznit se (názory)

Rozrůznit se znamená mít odlišné názory, změnit smýšlení nebo změnit způsob pohledu na danou věc.