Facebook

Ošklivý - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu ošklivý.

Význam: Ošklivý je nepříjemný, odpudivý a nezajímavý pohled.

nepěkný (dům)

Nepěkný dům je neestetický a nezdá se líbivý. Má nevzhlednou architekturu nebo ošklivou barvu a může být i ve špatném stavu.

nehezký

Nehezký znamená ošklivý nebo nedokonalý; není to ani krásné ani příjemné.

neúhledný

Neúhledný znamená ošklivý, neestetický a nevzhledný.

škaredý

Neestetický, ošklivý, nevzhledný; odpuzující, nezáživný, nevkusný.

šeredný

Šeredný: špatný, ošklivý, odporný, znechucující, nechutný, hrůzný, odpudivý.

nevzhledný

Nevzhledný se obecně označuje jako ošklivý, neestetický nebo nevkusný, což znamená, že něco není pěkné na pohled.

nevábný

Nevábný znamená odpuzující, ošklivý nebo nezdravý.

krásný

Krásný znamená kouzelný, úžasný a příjemný pohled; vyvolává pocity radosti a klidu.

hezký

Hezký je příjemný, milý a líbivý pohled na něco nebo někoho.

nepříjemný

Nepříjemný je něco, co je obtížné, nebo obtěžuje. Je to cosi, co je nepříjemný, nebo neobvyklý.

protivný

Protivný = nevrlý, nepříjemný, nespolečenský, urážlivý, drzý, namístě, hrubý.

odporný

Odporný = hnusný, odpuzující, odpudivý, ošklivý, hrozný, zvrácený, ohavný, znechucující.

ohavný

Ohavný se obvykle používá k popisu něčeho odporného nebo odporuhodného, co se nedá přijmout ani ospravedlnit.

neslušný

Neslušný je vyjádření, které je v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi.

nepěkný

Nepěkný = ošklivý, nevzhledný, nezajímavý, nevkusný, ohavný, nelíbivý, neatraktivní, nehezký.

hrubý

Hrubý je synonymum pro nezpracovaný, neupravený, primitivní nebo nezdokonalený.

slušný

Slušný je vyjadřování, které je správné, ohleduplné a zdvořilé.

povážlivý (případ)

Povážlivý: velmi závažný, gravitující, vyžadující pečlivé zvážení.

choulostivý

Choulostivý se označuje jako citlivý, vnímavý a ohleduplný. Je to způsob chování, který je vyžadován k tomu, aby se zabránilo tomu, aby se někdo necítil uražený nebo dotčený.

nebezpečný

Ohrožující nebo nebezpečný; schopný způsobit újmu, škodu nebo zranění.

snadný

Snadný = snadno proveditelný; jednoduchý; lehký; neobtížný; nekomplikovaný; bez námahy.

Podobná synonyma

nepříjemný (společník)

Nepříjemným společníkem je osoba, která je otravná, nesnesitelná a nepříjemná.

případ

Případ je situace nebo událost, kterou je nutné vyřešit nebo se jí vyhnout.

snadný (život)

Život snadný je život plný pohodlí, míru a harmonie mezi člověkem a jeho okolím.

šeredný tvor

Šeredný tvor je vyobrazení nebo postava, která vyvolává hrůzu nebo odpor.

případ (právní)

Případ je situace, která je předmětem soudního řízení; je to jedna strana proti druhé straně, která se snaží dosáhnout výhod prostřednictvím právních argumentů.

nehezký (zjev)

Nepříjemný na pohled; ošklivý; esteticky nevzhledný.

být odporný

Být odporný znamená být velmi nevhodný, odporující všem dobrým mravům nebo zásadám.

omyl (hrubý)

Omyl je chyba nebo nesprávný soud, způsobený nepozorností, nedostatečnými znalostmi nebo opomíjením.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

případ (předchozí)

Případ je situace nebo událost, která vyžaduje určité zvážení či řešení.

odporný (hmyz)

Odporný hmyz je hmyz, který je nepříjemný, špinavý nebo odpuzující.

odporný člověk

Osoba, která je nezdvořilá a neslušná, nespravedlivá a hrubá, způsobuje odpor a rozčarování.

vyšetřovat (případ)

Vyšetřování případu znamená prověření skutečností a důkladné zhodnocení všech dostupných informací.

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

povážlivý

Povážlivý označuje velmi vážnou situaci, nebezpečí nebo závažnost.

mladík (krásný)

Mladík (krásný) se vztahuje k mladému muži s přitažlivým vzhledem a dobrými vlastnostmi.

hrubý zákrok

Hrubý zákrok je akce nebo chování, které je nezákonné, neetické nebo neslušné.

choulostivý (věc)

Choulostivý je věc citlivá na dotek nebo okolnosti, která může poškodit nebo změnit její výsledek.

hrubý (plátno)

Hrubý plátno je textilní látka s hrubou, nezpracovanou strukturou.

jen pro ten případ

"Jen pro ten případ" znamená připravenost pro období, které může nastat, obzvlášť pokud se stane něco neočekávaného.

člověk (odporný)

Lidská bytost, kterou lze charakterizovat jako odpudivou, zlou, neuctivou nebo odpornou.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".