Facebook

Organizace - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu organizace.

Význam: Organizace je skupina lidí, která spolu pracuje na společném cíli nebo úkolu; je to uspořádání lidí, které jsou organizované do hierarchie, která je určena pro úspěšné dosažení cílů.

uspořádání (účelné)

Uspořádání je systém, který usnadňuje organizaci informací a činností v souladu s jejich účelem.

správa

Správa je sdělení, které se obvykle posílá od jedné osoby k druhé, nebo mezi skupinami lidí.

sdružení (osob)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili k dosažení společných cílů.

orgán (vládní)

Orgán je veřejná instituce, která je jmenována vládou nebo státem a má za úkol vykonávat určité úkoly, vyřizovat záležitosti a dbát na dodržování zákonů.

instituce

Instituce jsou organizace a instituce, které poskytují služby, zákonné pravomoci nebo jiné funkce ve veřejném zájmu.

podnik

Podnik je organizace nebo společnost, která se zabývá výrobou nebo prodejem produktů a služeb.

závod

Závod je soutěž, ve které se účastníci snaží o nejlepší výsledky během určité doby.

společenství

Společenství je skupina lidí, kteří mají něco společného a sdílejí stejné cíle a hodnoty. Ve společenství se lidé navzájem podporují, pomáhají si a udržují mezi sebou silné vztahy.

pospolitost

Pospolitost je pojem, který zahrnuje míru spolupráce mezi lidmi. Znamená to, že lidé se podílejí na společných cílech, sdílejí společné hodnoty a vytvářejí společnost, která je silnější než suma jejíc

societa

Societa je latinské slovo, které označuje společenství lidí, skupinu nebo společnost. Používá se také pro označení společností, korporací, organizací nebo společenských institucí.

Podobná synonyma

státní správa

Státní správa je organizovaný systém vlády, který je zodpovědný za implementaci a udržování zákonů a politik ve veřejném zájmu.

uspořádání

Uspořádání je třídění informací do logických souvislostí, nebo uspořádání prvků do struktury.

instituce (u soudu)

Instituce je organizace, která má konkrétní postavení a povinnosti ve společnosti. U soudu je to orgán, který je zodpovědný za dodržování práva a vymáhání spravedlnosti.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

sdružení

Sdružení je společenství lidí sdílejících stejný cíl, které se spojují, aby dosáhly svých cílů a zvýšily svou sílu.

orgán

Orgán je součást lidského nebo zvířecího těla, která plní specifickou funkci.

vládní

Vládní: příslušící či ovládané státem; určující nebo vytvářející zákony, politiku nebo politickou moc.

orgán chuti

Orgán chuti je smyslový orgán, který umožňuje rozpoznat chuť jídla a příjemné pocity, které z něj můžeme získat.

uspořádání prvků

Organizace prvků; systematické uspořádání elementů a jejich vzájemné vazby.

podnik (obchodní)

Podnik je obchodní subjekt, který provozuje činnost pro získávání zisku. Je to organizace, která se zabývá výrobou, prodejem, distribucí a poskytováním služeb.

instituce (státní)

Instituce (státní) je organizace nebo institut, který představuje vládu a má vliv na fungování společnosti.

organizace (vládní)

Organizace je skupina lidí, která má určité cíle a činnosti a která vykonává společné úkoly.

instituce (zdravotní)

Instituce je organizace, která poskytuje služby a podporu ve veřejných oblastech, jako je zdravotnictví.

cyklistický závod (bodovací)

Cyklistický závod je soutěž, ve které se sčítají body získané v jednotlivých etapách. Vítězem je ten s největším počtem bodů.

začínat podnik

Začínat podnik znamená začít obchodní činnost, která zahrnuje plánování, organizování, řízení a kontrolu činnosti.