Facebook

Organizace - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu organizace.

Význam: Organizace je skupina lidí, která spolu pracuje na společném cíli nebo úkolu; je to uspořádání lidí, které jsou organizované do hierarchie, která je určena pro úspěšné dosažení cílů.

uspořádání (účelné)

Uspořádání je systém, který usnadňuje organizaci informací a činností v souladu s jejich účelem.

správa

Správa je sdělení, které se obvykle posílá od jedné osoby k druhé, nebo mezi skupinami lidí.

sdružení (osob)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili k dosažení společných cílů.

orgán (vládní)

Orgán je veřejná instituce, která je jmenována vládou nebo státem a má za úkol vykonávat určité úkoly, vyřizovat záležitosti a dbát na dodržování zákonů.

instituce

Instituce jsou organizace a instituce, které poskytují služby, zákonné pravomoci nebo jiné funkce ve veřejném zájmu.

podnik

Podnik je organizace nebo společnost, která se zabývá výrobou nebo prodejem produktů a služeb.

závod

Závod je soutěž, ve které se účastníci snaží o nejlepší výsledky během určité doby.

společenství

Společenství je skupina lidí, kteří mají něco společného a sdílejí stejné cíle a hodnoty. Ve společenství se lidé navzájem podporují, pomáhají si a udržují mezi sebou silné vztahy.

pospolitost

Pospolitost je pojem, který zahrnuje míru spolupráce mezi lidmi. Znamená to, že lidé se podílejí na společných cílech, sdílejí společné hodnoty a vytvářejí společnost, která je silnější než suma jejíc

societa

Societa je latinské slovo, které označuje společenství lidí, skupinu nebo společnost. Používá se také pro označení společností, korporací, organizací nebo společenských institucí.

Podobná synonyma

revizní orgán

Revizní orgán je nezávislý orgán zodpovědný za provedení auditu, který má za cíl zkontrolovat správnost účetních záznamů a výkonnost organizace.

instituce (kulturní)

Instituce je organizace nebo společnost s ustavenou autoritou, která usiluje o dosažení kulturních cílů.

sdružení

Sdružení je skupina osob či organizací sdílejících stejné zájmy a spojených dohromady pro společnou akci.

uspořádání

Uspořádání je proces řízení a organizace věcí nebo lidí do určitého pořádku.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.

vládní

Vládní znamená týkající se vlády, veřejné správy nebo vládních orgánů.

cyklistický závod (bodovací)

Cyklistický závod je soutěž, ve které se konkurenti snaží získat co nejvíce bodů pro umístění. Boduje se podle výsledku, dojezdu do cíle a doby trvání závodu.

vydavatelský orgán

Vydavatelský orgán je instituce odpovědná za vydávání publikací, jako jsou knihy, noviny nebo časopisy.

řídit (podnik)

Řídit podnik znamená vést a spravovat jeho činnost, aby byly dosahovány stanovené cíle.

bezpečnostní orgán

Bezpečnostní orgán je instituce nebo jednotka zodpovědná za ochranu bezpečnosti obyvatelstva a jeho aktiv a může zahrnovat policii, vojenské síly a jiné bezpečnostní služby.

zřídit si (podnik)

Zřídit si podnik znamená založit a provozovat komerční činnost za účelem získání zisku.

podnik (obchodní)

Podnik je obchodní subjekt, který provozuje činnost pro získávání zisku. Je to organizace, která se zabývá výrobou, prodejem, distribucí a poskytováním služeb.

orgán

Orgán je tělesný orgán, část lidského těla nebo část živého organismu, který má specifickou funkci.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

instituce (zdravotní)

Instituce je organizace, která poskytuje služby a podporu ve veřejných oblastech, jako je zdravotnictví.

estetické uspořádání

Estetické uspořádání je úprava prostoru nebo objektů, aby vytvořila přitažlivou, harmonickou a příjemnou atmosféru.

vědecká instituce (vrcholná)

Vědecká instituce je organizace s vysokou mezinárodní prestiží, která se zabývá výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti vědy a techniky.

řídící orgán (továrny)

Řídící orgán továrny je orgán, který řídí a řízení operací továrny, aby se dosáhlo vytyčených cílů.