Facebook

Uklidnit se (situace) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu uklidnit se (situace).

Význam: Uklidnit se znamená uvolnit napětí, uklidnit emoce a soustředit se na pozitivní stránky situace.

stát se (čistým)

Stát se čistým znamená osvobodit se od všech negativních a škodlivých vlivů a získat čistou mysl a srdce.

očistit se

Očistit se znamená odstraňovat nečistoty, kontaminace, špínu nebo velké množství nežádoucího materiálu.

Podobná synonyma

stát se šedivým

Stát se šedivým znamená postupné ztrácení barvy vlasů v důsledku genetického faktoru nebo stárnutí.

stát se

Stát se znamená dojít do určitého stádia, změnit se nebo dosáhnout něčeho.

stát

Stát je organizovaný politický a právní systém, který řídí obyvatele daného území.

stát se chudším

Ztráta majetku nebo zdrojů, která vede k větší chudobě.

stát (závislý)

Stát je politické uspořádání, které má monopol na používání síly na území, kde jeho autorita je uznávána.

podkopávat (stát)

Podkopávat znamená podvracet nebo oslabovat základy či základní postavení něčeho.

stát se střízlivým

Získat kontrolu nad vlastním chováním, abstinovat od konzumace alkoholu a udržet si zdraví a soběstačnost.

stát se odolným

Být odolným znamená být schopným překonat překážky a vyrovnat se s těžkými situacemi.

stát se trpělivým

Být trpělivým znamená vytrvat v nepříznivých okolnostech a přijmout výsledek s klidem a odvahou.

očistit

Očistit znamená odstranit nečistoty nebo nežádoucí látky a učinit něco čistým a čistým.

stát (velký)

Stát je politická jednotka, která se skládá z území a obyvatel, která je samostatná, suverénní a sebevědomá.

stát se <co>

Stát se: dosáhnout čeho; dostat se do stavu, kdy se něco stalo.

civilizovaný stát

Civilizovaný stát je demokratický stát, kde jsou dodržována lidská práva, je zde rovnost před zákonem a je zde systém vlády s parlamentním systémem.

stať

Stať je část knihy, článku nebo jiného spisového díla, která se skládá z několika odstavců.

očistit (z povrchu)

Očistit: odstranit nečistoty a nečisté látky z povrchu.

očistit <koho>

Očistit znamená odstranit nečistoty a nepořádek z jeho těla, oblečení nebo prostředí.

zůstat stát

Zůstat stát znamená zůstat na stejném místě, nehýbat se ani neopouštět pozici, kterou člověk zaujal.

stát se aktuálním (problém)

Stát se aktuálním znamená aktualizovat téma a přizpůsobit se současným okolnostem.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

stát se členem <čeho>

Přijmout členství v něčem, co zahrnuje jistá práva a povinnosti.