Facebook

Utěšené prostředí - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu utěšené prostředí.

Význam: Utěšené prostředí je příjemná a uvolněná atmosféra, ve které se cítíte komfortně a můžete se uvolnit.

idyla

Idyla je žánr literatury, kompozice zobrazující poklidnou, harmonickou scenérii přírody a lidí.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

Podobná synonyma

vzniknout (život)

Vzniknout znamená začít existovat, být zrozen nebo se narodit.

život

Život je proces přirozeného vývoje živých organismů, který zahrnuje vznik, růst, výměnu energie, reprodukci a smrt.

obětovat (život)

Udělat nebo darovat něco, co je velmi hodnotné, nebo dokonce obětovat vlastní život, aby se dosáhlo nějakého cíle.

prostý

Prostý je jednoduchý, bez přídavných vlastností a zbytečných složitostí.

strávit (život)

Strávit život znamená prožít jej, prožívat všechny okamžiky života, vytěžit z něj maximum a dojít až do konce.

prostý voják

Prostý voják je označení pro vojáka, který nemá vysokou hodnost a není členem vedení.

prostý (lid)

Prostý lid je označení pro lidi, kteří nejsou vysoce postavení, ale jsou běžní obyvatelé. Jsou chudí, ale mají většinou pozitivní přístup k životu.

utěšený život

Život plný pokoje a pohody, bez stresu a úzkostí.

snadný (život)

Život, který je snadný, je plný pozitivních emocí, radosti a veselí. Je relativně bezproblémový, plný uspokojení a štěstí.

neužitečný (život)

Neužitečný život je život, který postrádá smysl, je bezúčelný a neobsahuje žádnou hodnotu.

neuspořádaný (život)

Neuspořádaný život je život plný chaosu, nedostatku organizace a náhodnosti.

kolotat (život)

Kolotat život znamená být pronásledován neúspěchem, trpět neustálou nespokojeností a být obklopen smutkem.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.