Facebook

Odejít <kam> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu odejít <kam>.

Význam: Odejít: Opustit místo, aby se dostalo do jiného místa; odejít od místa, kde se právě nacházíš.

jít

Jít je pohyb dopředu nebo vpřed z jednoho místa na druhé a také se může odkazovat na cestování.

vydat se

Vydat se znamená vydat se na cestu, vydat se na dobrodružství nebo se vydat na nějaké místo.

pustit se

Zahájit něco nového, vydat se na cestu nebo dokonce odhodlat a zkusit něco neznámého.

Podobná synonyma

vydat (znovu)

Vydat znamená přenechat nebo dodat něčemu komukoli.

pustit se <do koho>

Pustit se do něčeho znamená začít se něčím zabývat nebo se do toho zapojit.

pustit se <kam>

Pustit se znamená začít se něčeho účastnit nebo se na něco zaměřit.

pustit (televizi)

Pustit znamená zapnout (zprovoznit) televizi.

vydat

Vydat: vydávat, předávat, dávat, uvolnit, poskytnout, dodat.

pustit <koho>

Pustit znamená umožnit někomu jít nebo odejít; nebo uvolnit prostor, čas nebo energii.

pustit

Pustit znamená nechat nebo dovolit, aby něco proběhlo nebo se stalo, nebo aby něco nebo někdo odešel nebo odešel.

pustit (dolů)

Pustit (dolů): uvolnit, zpustit, osvobodit, propustit, propustit (zaměstnance).

vydat (zrádně)

Vydat zrádně znamená podrazit někoho a zradit jeho důvěru.

vydat <co komu>

Vydat znamená dát někomu něco, jako například vydat knihu, vydat pokyn, vydat rozsudek apod.

pustit se <do čeho>

Pustit se do čeho: začít se něčím zabývat, zahájit určitou činnost nebo proces.

vydat déšť

Vydat déšť znamená vyvolat přívalový déšť, často s použitím technických prostředků.

vydat (zbraně)

Vydat znamená oficiálně a oficiálně předat zbraně.

vydat plody

Vydat plody znamená dosáhnout očekávaných výsledků po investici úsilí nebo času.

pustit (desku)

Pustit (desku) znamená zahrát nahraný zvukový záznam na gramofonové desce.

pustit (na zem)

Umístit něco, či někoho na zem.

pustit <kam> (čerstvý vzduch)

Otevřít okno/dveře a dovnitř pustit čerstvý vzduch.

pustit (vězně)

Pustit vězně znamená propustit jeho trest a umožnit mu volný pohyb.

vydat se <kam>

Vydat se: odejít nebo cestovat do určitého místa.

pustit se (do práce)

Začít se věnovat něčemu, dát do toho úsilí a svoji energii.