Facebook

Odejít <kam> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu odejít <kam>.

Význam: Odejít: Opustit místo, aby se dostalo do jiného místa; odejít od místa, kde se právě nacházíš.

jít

Jít je pohyb dopředu nebo vpřed z jednoho místa na druhé a také se může odkazovat na cestování.

vydat se

Vydat se znamená vydat se na cestu, vydat se na dobrodružství nebo se vydat na nějaké místo.

pustit se

Zahájit něco nového, vydat se na cestu nebo dokonce odhodlat a zkusit něco neznámého.

Podobná synonyma

pustit (televizi)

Pustit znamená zapnout (zprovoznit) televizi.

vydat <co komu>

Vydat: dodat něco komu; podat; poskytnout; dát do vlastnictví.

pustit <koho kam>

Pustit = propustit někoho někam; nechat někoho opustit místo nebo prostor; volně propustit.

vydat (peníze)

Vydat znamená předat peníze, například na účet, nebo jinému člověku.

vydat

Vydat: dát něco nebo komu něco; propustit, vydat dokument, nařízení, souhlas, pokyn, licence, výtisk atd.

pustit se (do práce)

Začít se věnovat něčemu, dát do toho úsilí a svoji energii.

pustit

Pustit znamená uvolnit, nechat odejít, dopřát prostor nebo umožnit něco dokončit.

vydat mzdu

Vydat mzdu znamená zaplatit zaměstnancům odměnu za jejich práci.

vydat hlas

Vydat hlas znamená vyjádřit svůj názor nebo souhlas pomocí hlasování, mluveného nebo písemného.

pustit se <do čeho>

Začít se věnovat činnosti; zapojit se do něčeho.

vydat <na co>

Vydat na co: předat, dodat, poskytnout, zásobit.

vydat déšť

Vydat déšť znamená vyvolat přívalový déšť, často s použitím technických prostředků.

pustit (trochu)

Dovolit něco, aby se stalo, nebo někomu umožnit něco udělat.

pustit se <do koho>

Pustit se do něčeho znamená začít s něčím pracovat nebo s něčím začít.

pustit (vězně)

Pustit vězně znamená propustit jeho trest a umožnit mu volný pohyb.

pustit se <kam>

Začít se něčím novým, vstoupit do něčeho, čeho se zatím nedotklo.

vydat se (na návštěvu)

Vydat se znamená opustit místo, kde se právě nacházíte, a jít někam jinam, například na návštěvu.

pustit (dolů)

Pustit (dolů): uvolnit, zpustit, osvobodit, propustit, propustit (zaměstnance).