Facebook

Obíhat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu obíhat.

Význam: Obíhat znamená obcházet, kroužit, provádět pohyb kolem nějakého bodu.

běhat kolem n. dokola

Běhat kolem něčeho: pořád opakovat stejnou činnost, aniž by se dosáhlo výsledku.

kolovat

Kolovat znamená přenášet informace z místa na místo, a to buď pomocí lidí, nebo prostřednictvím zpráv.

cirkulovat (krev)

Cirkulovat znamená proudit, obtékat nebo procházet krevním oběhem.

rotovat

Rotovat znamená otáčet, otočit. Je to činnost, během které se objekt obrací o určitý úhel.

obcházet (obchody)

Procházet se kolem obchodů, aniž byste do nich vešli nebo jejich produkty koupili.

Podobná synonyma

kolovat (láhev)

Kolovat láhev je vyprávět si historku, přičemž každý její účastník přispívá, dokud se láhev nedostane zpátky k původnímu vypravěči.

obcházet

Obcházet znamená obejít něco, jít okolo nebo se vyhnout něčemu.

kolem

Kolem znamená okolí, oblast, vzdálenost, čas a příležitost; obecně znamená okolo, poblíž, kolem čeho/koho.

běhat za holkami

Pokusit se udělat zájem o ženy; cítit se přitahován k nim a usilovat o jejich pozornost.

běhat se (fena)

Běhat se: přirozená aktivita feny, spočívající v běhání, skákání, honění se a snažení se o hru.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vystříkat velké množství tekutiny, jako je například krev.

běhat sem tam

Chodit sem a tam, běhat od jednoho místa k druhému; přesouvat se často a rychle, často bez smyslu nebo cíle.

začít téci (krev)

Krev začíná průtok z místa poranění.

kolem dokola

Kolem dokola znamená v kruhu, v cyklu, opakováním.

motat se kolem

Motat se kolem: používat zbytečnou energii na nepřímočaré a zdlouhavé činnosti místo přímého a efektivního řešení.

prosáknout <čím> (krev)

Prosáknout krev znamená, že se dostane ven skrz nějakou trhlinu či otvor.

proplout (kolem)

Proplout kolem znamená přeplouvat objekt (např. loď) blízko u něj, ale bez jeho dotyku.

chodit dokola

Chodit dokola znamená opakovat činnosti, které se nikam neposouvají, ve stejné rutině.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

dokola

Cyklické opakování, neustálé obnovení stejného nebo podobného.

cirkulovat

Cirkulovat znamená obíhat, jít po kružnici, přecházet od jednoho místa k druhému.

obíhat (krev)

Obíhat znamená procházet krevním oběhem, to znamená, že krev proudí skrz srdce a cévy, obohacuje se kyslíkem a dostává odživu.

nahrnout se (krev)

Nahrnout se znamená darovat krev nebo jinou látku, například plazmu, krevní destičky nebo krevní produkty.

letět dokola

Letět dokola znamená opakovat stejnou činnost pořád dokola, nedělat žádnou změnu.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

šlechtický (krev)

Šlechtický znamená pocházení z rodiny s vyšším postavením, které je historicky propojeno s významnými osobnostmi.

jít (kolem)

Jít kolem je procházet se kolem, obcházet něco či někoho, projít se kolem určitého místa nebo osoby.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.