Facebook

Nemravný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nemravný.

Význam: Nemravný je to, co je nemorální, neslušné a nezdvořilé.

amorální

Amorální se odkazuje k jednání, které je neetické a nezákonné.

imorální

Neetické, nespravedlivé nebo nesprávné; protichůdné morálním principům.

mravný

Mravný se týká etických hodnot, principů a pravidel, které by měly být dodržovány, aby se dalo žít v souladu s druhými.

neetický

Neetický znamená neslušný, nezákonný nebo nevhodný, který porušuje moralitu a etické normy.

nemorální

Nemorální se označuje jako jednání, které není v souladu s morálními principy.

zpustlý

Zpustlý vyjadřuje stav nebo místo, které je opuštěné a zanedbané.

zkažený

Korumpovaný, zneužitý, nečestný; zkažený znamená být pokřivený, deformovaný nebo zneužitý.

nestydatý

Nestydatý znamená nebojácný, odvážný, bez ostychu, nečestný nebo bezohledný.

nestoudný

Nestoudný znamená, že je něco nepřípustné, urážlivé nebo nevhodné.

neslušný

Neslušný: nevyhovující společenským zvyklostem; neuctivý, nezdvořilý, nevhodný, nevkusný.

neřestný

Neřestný se odkazuje na něco nevhodného, nezdvořilého nebo neslušného.

Podobná synonyma

zkažený (mravně)

Zkažený má význam nespravedlivý, podlý nebo nečestný; je to člověk, který se chová špatně a který se nedrží morálních zásad.

zkažený (vzduch)

Zkažený vzduch je vzduch, který je plný škodlivin, nečistot a jiných látek, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví.