Facebook

Mravný - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu mravný.

Význam: Mravný se týká etických hodnot, principů a pravidel, které by měly být dodržovány, aby se dalo žít v souladu s druhými.

slušný

Slušný se odkazuje na úctu k druhým, ohleduplnost a přiměřenost, jakož i dodržování zásad dobrého chování.

spravedlivý

Spravedlivý je někdo, kdo je fér, spravedlivý a chová se způsobem, který přináší spravedlnost.

amorální

Amorální se odkazuje k jednání nebo myšlence, které nejsou v souladu s morálními zásadami.

nemravný

Nemravný je to, co je nemorální, neslušné a nezdvořilé.

imorální

Neetické, nespravedlivé nebo nesprávné; protichůdné morálním principům.

neetický

Neetický znamená neslušný, nezákonný nebo nevhodný, který porušuje moralitu a etické normy.

Žádná další podobná synonyma k mravný jsme nenašli.