Facebook

Amorální - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu amorální.

Význam: Amorální se odkazuje k jednání, které je neetické a nezákonné.

morálně lhostejný

Morálně lhostejný je někdo, kdo má neutrální postoj k správnosti a nesprávnosti jednání a nezajímá se o jeho důsledky.

nemorální

Nemorální se označuje jako postoj, který je v rozporu s dobrými mravy a společenskými normami.

nemravný

Nemravný je to, co je nemorální, neslušné a nezdvořilé.

imorální

Neetické, nespravedlivé nebo nesprávné; protichůdné morálním principům.

mravný

Mravný se týká etických hodnot, principů a pravidel, které by měly být dodržovány, aby se dalo žít v souladu s druhými.

neetický

Neetický znamená neslušný, nezákonný nebo nevhodný, který porušuje moralitu a etické normy.

Podobná synonyma

lhostejný

Lhostejný je stav mysli, kdy člověk nemá zájem, zájem nebo emoce. Je to neutrální postoj.

zkazit se (morálně)

Zkazit se znamená postupovat v rozporu s morálními zásadami a zásadami dobrého chování.

morálně kazit <koho>

Morálně kazit znamená učinit člověka nečestným a nezodpovědným, vytvářet v něm špatné návyky a vystavit ho riziku.