Facebook

Imorální - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu imorální.

Význam: Neetické, nespravedlivé nebo nesprávné; protichůdné morálním principům.

nemravný

Nemravný je vyjadřující se despoticky, neuctivě nebo neslušně; hrubý, nezdvořilý, nezdvořilý nebo vulgární.

nemorální

Nemorální je nepravdivé, protiprávní či nespravedlivé chování, které porušuje obecně uznávané morální principy.

morální

Morální znamená v souladu s etickými zásadami, spravedlivými a hodnotnými, které jsou uznávány jako správné.

amorální

Amorální se odkazuje k jednání, které je neetické a nezákonné.

mravný

Mravný se týká etických hodnot, principů a pravidel, které by měly být dodržovány, aby se dalo žít v souladu s druhými.

neetický

Neetický znamená neslušný, nezákonný nebo nevhodný, který porušuje moralitu a etické normy.

Podobná synonyma