Facebook

Náramný - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu náramný.

Význam: Náramný znamená velmi dobrý, skvělý, úžasný, báječný, ohromující, vynikající.

převeliký

Převeliký je velmi velký, obrovský, ohromný až neuvěřitelný.

nesmírný

Nesmírný se dá označit jako neskutečně obrovský, nekonečný, nepředstavitelný.

ohromný

Ohromný se vztahuje k něčemu velkého, nebo nadměrného. Je to silné slovo, které zdůrazňuje velikost, sílu nebo význam.

obrovský

Velmi velký, obzvlášť velikostí převyšující běžný standard.

značný

Značný: významný, významný, významný, velký, pozoruhodný, závažný, významný, významný a významný.

notný

Notný: dostatečný, významný; odpovídající míře nebo stupni.

skvělý

Skvělý - velmi dobrý, úžasný, neuvěřitelný; překonávající očekávání.

znamenitý

Znamenitý znamená skvělý, vynikající, výtečný, neobyčejný, mimořádný, výborný.

výtečný

Výtečný = velmi dobrý, skvělý, excelentní, vynikající.

výborný

Výborný znamená nadprůměrný, vynikající nebo velmi dobrý.

velkolepý

Velkolepý znamená bohatý, slavnostní a působivý; proslulý a nádherný.

veliký

Veliký znamená velký, nadprůměrný nebo obrovský. Také se může používat pro významné, důležité, významné nebo významné.

hojný

Hojný znamená velké množství, obzvláště bohatost, bohatství nebo prosperity.

malý

Malý je opakem velkého, znamená méně než obvyklé, nepatrný, nevýznamný.

významný

Významný znamená důležitý, cenný, významný, značný nebo významný.

závažný

Vážný, znamenající významný, důležitý nebo vážný; přísný nebo významný ve svém významu.

podstatný

Význam slova podstatného je nezbytný, důležitý nebo závažný; označuje to, co je v daném kontextu nezbytné nebo hlavní.

citelný

Citelný se označuje jako skutečný, silný, významný nebo do očí bijící.

pronikavý

Pronikavý je výraz, který se používá pro popis něčeho, co je silné, silné a zřetelné. Může to být jak zvuk, vůně, světlo nebo myšlenka.

intenzívní

Intenzívní je silný, náročný, velmi intenzivní, silný, důrazný nebo vytrvalý.

Podobná synonyma

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

intenzívní (rozcvičení)

Intenzívní rozcvičení je cvičení, které zahrnuje výkon s vysokou intenzitou, aby se zvýšil svalový tón, kardiovaskulární výkon a fyzická vytrvalost.

neobyčejně veliký

Extrémně velký; obrovský; mimořádně velký; nadprůměrně velký; neskutečně velký; ohromný.

chrám (malý)

Chrám je budova určená pro náboženské bohoslužby, obřady a modlitby, obvykle ve vyšším stupni než jiné náboženské stavby.

hojný (výskyt)

Hojný výskyt znamená, že daná věc je vyskytující se ve velkém množství.

pronikavý (hlásek)

Pronikavý znamená silný, ostrostředný, schopný projít skrz nebo proniknout skrz něco. Může také znamenat ostrý, živý, intenzivní.

nesmírný (obtíže)

Neuvěřitelně velký, nepřekonatelný, nevyčerpatelný.

nesmírný (strach)

Nesmírný strach je silné, úzkostné cítění, které je často přehnané a neadekvátní situaci.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

nesmírný (láska)

Nesmírná láska je nekonečná láska, která je neuvěřitelně silná a zasahuje do všech oblastí lidského života.

podstatný (omyl)

Podstatné je to, co je zásadní nebo významné; je to základní část, princip nebo myšlenka.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

cit (intenzivní)

Cit je silný emoční prožitek nebo vztah, který může být pozitivní nebo negativní.

značný (peníze)

Značný znamená velký, důležitý, významný, početný nebo bohatý, obzvláště u peněz.

veliký (plat)

Veliký znamená mohutný, masivní, významný, hodnotný nebo důležitý.

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

skvělý (kousek)

Skvělý je něco, co je velmi dobré, úžasné a vynikající. Je to doslova něco vyjímečného a neobvyklého.

obrovský (hluk)

Obrovský znamená velmi hlasitý, výrazný a hlučný.

malý počet

Malý počet znamená méně než běžné množství, omezené množství nebo velmi malý počet.

nekonečně malý

Nekonečně malý je vyjádření pro velmi malou hodnotu nebo velikost, která je zanedbatelná ve srovnání s ostatními.

malý díl

Malý díl je část celku, která je mnohem menší a méně důležitá než celý celek.

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

ohromný (chaos)

Ohromný chaos je stav, kdy je vše v nepořádku, chaos a zmatek.

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

malý motocykl

Malý motocykl je motorové vozidlo s jednou nebo dvěma nádržemi, které jsou obvykle menší než běžné motocykly a určené pro jízdu na krátké vzdálenosti.

malý podnikatel

Malý podnikatel je osoba, která se zabývá podnikáním v menším měřítku, např. jednotlivci nebo malé firmy.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.