Facebook

Hojný (výskyt) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu hojný (výskyt).

Význam: Hojný výskyt znamená, že daná věc je vyskytující se ve velkém množství.

hutný

Hutný je častý termín pro popis husté, kompaktní a těžké konzistence.

řídký

Řídký: málo hustý, rozptýlený.

častý

Častý znamená něco, co se opakuje ve velkém počtu nebo četnosti.

neproniknutelný

Neproniknutelný = nemožné projít skrz, nedostupný, nedobytný.

těsný

Těsný znamená stísněný, úzký nebo obtížně procházející. Může to být použito pro oblečení, prostor, čas nebo jiné podobné věci.

Podobná synonyma

řídký (o něčem plynném)

Řídký znamená málo hustý, s malým počtem částic.