Facebook

Nakreslit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nakreslit.

Význam: Používá se pro vyjádření myšlenek, nápadů či představ pomocí obrázků, čar a symbolů.

narýsovat

Narýsovat znamená vytvořit grafický nebo kreslený obrázek, mapu nebo diagram.

namalovat

Udělat uměleckou vizualizaci čehokoli pomocí použití tužky, barvy nebo jiných materiálů.

načrtnout

Načrtnout znamená vytvořit rychlý nákres, aby bylo možné sdělit myšlenku nebo představu.

nastínit

Nastínit znamená krátce a stručně popisovat nebo zobecňovat.

vykreslit <co komu>

Vykreslit znamená zobrazit či popsat něco ve formě obrázku nebo slov.

vypořádat se <s kým>

Vypořádat se s něčím/někým znamená poradit si s něčím/někým, vyřešit konflikt, projevit odvahu a vnitřní sílu.

Podobná synonyma

splňovat <komu> (přání)

Splnit něčí přání znamená, že člověk nebo skupina lidí uspokojí očekávání druhých.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat znamená zabavit (majetek) někomu.

nedůvěřovat <komu>

Nedůvěřovat znamená vyjadřovat nedůvěru, nevěřit člověku či jeho slovům.

nechat <co komu>

Nechat znamená povolit druhému, aby si to užíval, používal nebo si to vzal.

dát <komu> (snídani)

Dát snídani znamená poskytnout jídlo k snídani, například čaj, mléko, pečivo nebo ovoce.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

oplatit <co komu>

Zaplatit někomu za něco, co on/ona udělal/a pro vás.

lehat si <ke komu>

Lehat si k někomu znamená důvěrné společné sdílení a intimitu. Představuje blízký vztah mezi dvěma osobami, který je vyjadřován tím, že se oba přitulí a podrží se.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, bez jeho svolení a proti jeho vůli.

předpisovat <co komu>

Předpisovat znamená dávat někomu příkaz, nařízení nebo zákon.

vypořádat se <s kým> (finančně)

Vypořádat se finančně znamená vyřídit si finanční záležitosti, jako je splacení dluhů, uhrazení pokut nebo dohodnutí náhrady škody.

gratulovat <komu>

Gratulovat znamená blahopřát, poděkovat nebo ocenit jejich úspěch.

stačit <co komu>

Stačit: dostatečně uspokojit, poskytnout to, co je potřeba.

nedat <co komu>

Nedat: odmítnout někomu dát něco, neposkytnout něčemu souhlas.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

ukřivdit <komu>

Ukřivdit znamená chovat se k němu nespravedlivě, nečestně ho ošidit a podvést.

podstrčit <co komu>

Podstrčit znamená podat (něco komu), nechat si podstrčit nebo někomu podstrčit (něco).

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc, odpovědnost nebo výsadu nad něčím.

zaslat <co komu>

Poslat něco někomu; max. 120 znaků: Odeslat něco k někomu prostřednictvím pošty nebo jiného způsobu.

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.

ulehčovat <co komu>

Ulehčovat znamená snižovat náročnost či obtížnost čehokoliv pro kohokoliv.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

nalhat <co komu>

Nalhat je slovní spojení, které znamená lhát někomu nebo něčemu. Jde o úmyslné lhaní k tomu, aby byla získána výhoda.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená lichotit nebo oslavovat člověka, aby se mu zalíbilo nebo aby se získalo jeho přízeň.

povstat <proti komu>

Povstat znamená vzdorovat proti někomu nebo něčemu, bojovat nebo se postavit proti němu.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.