Facebook

Vypořádat se <s kým> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vypořádat se <s kým>.

Význam: Vypořádat se s něčím/někým znamená poradit si s něčím/někým, vyřešit konflikt, projevit odvahu a vnitřní sílu.

narýsovat

Narýsovat znamená vytvořit grafický nebo kreslený obrázek, mapu nebo diagram.

namalovat

Udělat uměleckou vizualizaci čehokoli pomocí použití tužky, barvy nebo jiných materiálů.

načrtnout

Načrtnout znamená vytvořit rychlý nákres, aby bylo možné sdělit myšlenku nebo představu.

nastínit

Nastínit znamená krátce a stručně popisovat nebo zobecňovat.

vykreslit <co komu>

Vykreslit znamená zobrazit či popsat něco ve formě obrázku nebo slov.

Podobná synonyma

odseknout <komu> (hlavu)

Odseknout hlavu = způsobit smrt zlomením krčních obratlů.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

dlužit <co komu>

Dlužit znamená dát někomu to, co mu náleží; obvykle jde o peníze.

darovat <co komu>

Darovat znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco zcela bez nároku na náhradu.

znít <komu> (v uších)

Být slyšen jako zvuk, zaznít v uších.

důvěřovat <komu>

Věřit někomu, dát mu projevy své důvěry, být přesvědčen o jeho kvalitách a schopnostech.

dařit se <co komu>

Dařit se znamená úspěšně se vyvíjet, prospívat nebo mít úspěch v čemkoli co člověk dělá.

dát zprávu <komu>

Předat informaci nebo sdělení někomu.

telefonovat <komu>

Volat/mluvit po telefonu s někým.

půjčit <komu> (kolo)

Poskytnout někomu kolo na dobu určitou, aby ho mohl používat.

nadávat <komu>

Nadávat znamená používat urážlivá slova k obvinění či kritice dané osoby.

platit <komu> (mzdu)

Platit mzdu znamená poskytnout finanční odměnu za práci, kterou kdokoli vykonává.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

oznámit <co komu>

Oznámit: sdělit někomu něco důležitého, aby mohl přijmout potřebná opatření.

naletět <komu>

Naletět někomu je udělat krok, který nemá logické vyústění nebo důvod a který může být zneužit.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

stačit <komu v čem>

Stačit znamená být dostatečným pro něčí potřeby, požadavky nebo očekávání.

selhat <komu> (hlas)

Selhat znamená neuspět, zklamat někoho nebo nedodržet slib.

vynadat <komu>

Vynadat je projevit nespokojenost nebo hněv někomu slovním projevem.

nepovolovat <co komu>

Nepovolovat = odmítnout; zamítnout; zakázat; zakazovat; zabránit.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

vemlouvat se <komu>

Vemlouvat se znamená prosit někoho o pomoc, o něčí souhlas nebo o nějakou milost.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

děkovat <komu>

Uznale poděkovat za jeho/její činy/služby.

předat vzkaz <komu>

Předat vzkaz : předat informaci, sdělení, zprávu, myšlenku nebo názor někomu jinému.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

potvrdit <co komu>

Potvrdit : potvrdit, že je to pravda/že je to správné.