Facebook

Mánie - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu mánie.

Význam: Mánie je závažný psychický stav charakterizovaný nadměrnou, nesmyslnou a nekontrolovatelnou obsedantní aktivitou.

zuřivost (chorobná)

Zuřivost (chorobná) je stav, kdy člověk má silné, nekontrolovatelné záchvaty agrese a vzteku.

maniactví

Maniactví je psychické onemocnění charakterizované získanou poruchou osobnosti, která se projevuje vystřídáním maniacálních a depresivních stavů.

posedlost

Posedlost je stav zaujatosti, který se vyznačuje intenzivním a trvalým zaměřením mysli na určitou osobu nebo činnost.

zaujatost

Zaujatost je stav, kdy člověk favorizuje jednu stranu problému, a ignoruje závažnost druhé strany.

vášeň <pro co>

Vášeň je silná touha po něčem, co má člověk skutečně rád a o čem se mu hluboce zdá. Je to silné přání, které vede k intenzivnímu zapojení se do něčeho.

Podobná synonyma

vášeň

Vášeň je silné emoční pouto, které vytváří intenzivní touhu po dosažení něčeho. To může být láska, nadšení pro určitou činnost nebo touha po splnění cíle.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

zuřivost

Zuřivost je silné emoční projevování vzteku, hněvu a rozčilení.

obava (chorobná)

Obava (chorobná) je silný strach z neznámého nebo nerealistický strach z něčeho, co se nemusí stát.

spavost (chorobná)

Spavost (chorobná) je stav, ve kterém je člověk neustále unavený, bez energie a chuti k činnostem.

vášeň (hráčská)

Vášeň (hráčská) je silné, hluboké a trvalé nadšení pro nějakou činnost, např. hraní her.

vášeň (nízká)

Vášeň nízká je silné zaujetí a energická náklonnost k činnosti nebo konkrétnímu objektu.

ztuhlost (chorobná)

Ztuhlost (chorobná) je stav, kdy se osoba cítí napjatá, nevolná a s omezenou schopností pohybu.