Facebook

Zaujatost - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zaujatost.

Význam: Zaujatost je stav, kdy člověk favorizuje jednu stranu problému, a ignoruje závažnost druhé strany.

zuřivost (chorobná)

Zuřivost (chorobná) je stav, kdy člověk má silné, nekontrolovatelné záchvaty agrese a vzteku.

maniactví

Maniactví je psychické onemocnění charakterizované získanou poruchou osobnosti, která se projevuje vystřídáním maniacálních a depresivních stavů.

posedlost

Posedlost je stav zaujatosti, který se vyznačuje intenzivním a trvalým zaměřením mysli na určitou osobu nebo činnost.

vášeň <pro co>

Vášeň je silná touha po něčem, co má člověk skutečně rád a o čem se mu hluboce zdá. Je to silné přání, které vede k intenzivnímu zapojení se do něčeho.

předpojatost

Předpojatost je předsudek, názor nebo postoj vytvořený předem, aniž by byly známy skutečné fakty.

podjatost

Podjatost je stav mysli, kdy je člověk ovlivněn nadměrnou emocí, která může zkreslovat jeho racionální myšlení.

neobjektivita

Neobjektivita je tendence člověka postrádat objektivitu, čili být nezaujatý a nezávislý.

nestrannost

Nestrannost znamená schopnost udržet si objektivitu a nezaujatost, jednat nezávisle a bez ohledu na osobní zájmy.

Podobná synonyma

zuřivost

Zuřivost je silná náhlá vzteklost, která je často následována špatným chováním.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

vášeň

Vášeň je silné city, které vyvolávají silnou touhu pro něco, co chcete dosáhnout nebo získat.

spavost (chorobná)

Spavost (chorobná) je stav, ve kterém je člověk neustále unavený, bez energie a chuti k činnostem.

vášeň (nízká)

Vášeň nízká je silné zaujetí a energická náklonnost k činnosti nebo konkrétnímu objektu.

ztuhlost (chorobná)

Ztuhlost (chorobná) je stav, kdy se osoba cítí napjatá, nevolná a s omezenou schopností pohybu.

obava (chorobná)

Obava (chorobná) je silný strach z neznámého nebo nerealistický strach z něčeho, co se nemusí stát.

vášeň (hráčská)

Vášeň (hráčská) je silné, hluboké a trvalé nadšení pro nějakou činnost, např. hraní her.