Facebook

Maniactví - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu maniactví.

Význam: Maniactví je psychické onemocnění charakterizované získanou poruchou osobnosti, která se projevuje vystřídáním maniacálních a depresivních stavů.

zuřivost (chorobná)

Zuřivost (chorobná) je stav, kdy člověk má silné, nekontrolovatelné záchvaty agrese a vzteku.

posedlost

Posedlost je stav zaujatosti, který se vyznačuje intenzivním a trvalým zaměřením mysli na určitou osobu nebo činnost.

zaujatost

Zaujatost je stav, kdy člověk favorizuje jednu stranu problému, a ignoruje závažnost druhé strany.

vášeň <pro co>

Vášeň je silná touha po něčem, co má člověk skutečně rád a o čem se mu hluboce zdá. Je to silné přání, které vede k intenzivnímu zapojení se do něčeho.

Podobná synonyma

vášeň (hráčská)

Vášeň (hráčská) je silné, hluboké a trvalé nadšení pro nějakou činnost, např. hraní her.

zuřivost

Zuřivost je silné zuření, které je obvykle spojeno s hněvem a vztekem.

obava (chorobná)

Obava (chorobná) je silný strach z neznámého nebo nerealistický strach z něčeho, co se nemusí stát.

vášeň (nízká)

Vášeň nízká je silné zaujetí a energická náklonnost k činnosti nebo konkrétnímu objektu.

spavost (chorobná)

Spavost (chorobná) je stav, ve kterém je člověk neustále unavený, bez energie a chuti k činnostem.

ztuhlost (chorobná)

Ztuhlost (chorobná) je stav, kdy se osoba cítí napjatá, nevolná a s omezenou schopností pohybu.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.