Facebook

Posedlost - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu posedlost.

Význam: Posedlost je stav zaujatosti, který se vyznačuje intenzivním a trvalým zaměřením mysli na určitou osobu nebo činnost.

zuřivost (chorobná)

Zuřivost (chorobná) je stav, kdy člověk má silné, nekontrolovatelné záchvaty agrese a vzteku.

maniactví

Maniactví je psychické onemocnění charakterizované získanou poruchou osobnosti, která se projevuje vystřídáním maniacálních a depresivních stavů.

zaujatost

Zaujatost je stav, kdy člověk favorizuje jednu stranu problému, a ignoruje závažnost druhé strany.

vášeň <pro co>

Vášeň je silná touha po něčem, co má člověk skutečně rád a o čem se mu hluboce zdá. Je to silné přání, které vede k intenzivnímu zapojení se do něčeho.

bláznivost

Bláznivost je chování nebo jednání, které je podivné, šílené nebo odvážné.

ztřeštěnost

Ztřeštěnost je směsice zvýšené energie, šílenosti, nadšení a impulzivity.

dychtivost

Dychtivost je silný pocit touhy, očekávání nebo nadšení.

Podobná synonyma

vášeň

Vášeň je intenzivní emocionální zapálení, nadšení nebo touha, která přesahuje běžné zájmy a touhy.

zuřivost

Zuřivost je silné nespokojené emoční projevy, které se projevují silnou hněvivostí a agresemi.

spavost (chorobná)

Spavost (chorobná) je stav, ve kterém je člověk neustále unavený, bez energie a chuti k činnostem.

obava (chorobná)

Obava (chorobná) je silný strach z neznámého nebo nerealistický strach z něčeho, co se nemusí stát.

vášeň (hráčská)

Vášeň (hráčská) je silné, hluboké a trvalé nadšení pro nějakou činnost, např. hraní her.

sexuální dychtivost

Sexuální dychtivost je psychický stav, kdy člověk touží po sexuálním zážitku. Je to velmi silná touha po sexu.

ztuhlost (chorobná)

Ztuhlost (chorobná) je stav, kdy se osoba cítí napjatá, nevolná a s omezenou schopností pohybu.

změna (chorobná)

Změna (chorobná) je zhoršení stavu zdraví, které může být způsobeno novou nemocí nebo zhoršením stávajícího onemocnění.

vášeň (nízká)

Vášeň nízká je silné zaujetí a energická náklonnost k činnosti nebo konkrétnímu objektu.