Facebook

Manažer - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu manažer.

Význam: Manažer je osoba, která zajišťuje řízení a koordinaci činností ve firmě, aby dosáhla stanovených cílů. Manažer může mít různé role, od vedení projektů až po plánování strategií. Je odpovědný za řízení

ředitel

Ředitel je osoba zodpovědná za řízení a koordinaci činností, které jsou prováděny v organizaci. Je to vedoucí pracovník, který vede a vytváří strategii, usměrňuje činnosti, zajišťuje spravedlivý příst

obchodní vedoucí

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

organizátor

Organizátor je osoba, která plánuje, organizuje a koordinuje aktivity a činnosti, aby se dosáhly cíle. Zajišťuje, aby úkoly byly splněny a aby se zabránilo chaosu.

zprostředkovatel

Význam slova zprostředkovatel je osoba či instituce, která je schopna poskytnout služby, informace nebo přístup k určitému produktu.

Podobná synonyma

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

vedoucí (samozvaný)

Vedoucí samozvaný je někdo, kdo se cítí být nadřazený ostatním a jde ve svém přesvědčení až do extrému.

vědoucí

Vědoucí je osoba s vysokými znalostmi a schopnostmi v oblasti vědění.

vedoucí

Vedoucí je osoba zodpovědná za vedení projektu, týmu nebo organizace.

vedoucí (sportovního) družstva

Vedoucí družstva je osoba zodpovědná za vedení týmu, organizaci tréninků a zastupování týmu při zápasech.

obchodní dům (potravinářský)

Obchodní dům je prodejna potravin, kde se prodávají zboží, jako potraviny, nápoje, drogerie, oblečení a další.

vedoucí lékař

Vedoucí lékař je lékař, který má na starosti vedení lékařského týmu a provádí léčbu pacientů.

obchodní

Obchodní je věcný vztah mezi dvěma stranami, který spočívá v tom, že jedna strana nabízí něco za peníze nebo jinou hodnotu a druhá strana je ochotna to akceptovat.

ředitel školy

Ředitel školy je vysoce postavený činitel, který zastupuje a spravuje všechny činnosti v rámci školy a zajišťuje, aby byly splněny stanovené cíle.

generální ředitel

Generální ředitel je vedoucí pracovník firemního managementu, který zodpovídá za řízení organizace.

vedoucí činitel

Vedoucí činitel je osoba nebo skupina osob, která je odpovědná za řízení a rozhodování v rámci organizace.

obchodní místo

Obchodní místo je místo, kde se provádějí obchodní transakce.

obchodní zástupce

Obchodní zástupce je pracovník, který se zabývá prodejem produktů a služeb za účelem získání zisku pro firmu.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

vedoucí závodník

Vedoucí závodník je osoba, která vede závod, aby dosáhla nejlepšího výsledku.

stavovské sdružení (obchodní)

Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

vedoucí postavení

Vedoucí postavení je pozice vytvořená pro vedení, řízení a motivování ostatních.