Facebook

Laťka - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu laťka.

Význam: Laťka je překážka, která je obvykle používána k běhu nebo skákání. Může být také použita k významným úkolům nebo jako měřítko úspěchu.

hmota

Hmota je fyzikální veličina, která označuje objem a hmotnost látky. Zároveň se také používá pro vyjádření hmotnosti tělesa nebo objemu objektu.

matérie

Matérie je fyzikální pojem pro všechny fyzikální substancie ve vesmíru. Zahrnuje hmotu, energii a všechny komponenty vesmíru.

materiál

Látka, ze které je vyroben nějaký předmět nebo objekt; může to být kov, dřevo, plast, textilie apod.

téma

Téma je obecné téma či téma, na které se zaměřuje úvaha, diskuze nebo studie.

námět

Námět je podnět, inspirace nebo myšlenka, která slouží jako základ pro další vytváření nebo úvahy.

pramen

Pramen je zdroj, ze kterého pochází něco, např. informace, energie nebo voda.

obsah

Obsah je souhrn informací, dat nebo materiálů uvnitř nějakého díla nebo výstupu.

předmět

Předmět je věc, osoba nebo činnost, o které se mluví nebo o které je zmínka.

učivo

Učivo je souhrn informací, které je nutné pro pochopení určitého tématu nebo oboru.

textilie

Textilie jsou látky vyrobené ze vláken a vláknitých materiálů; mohou být přírodní nebo syntetické.

tyčka

Tyčka je dlouhý, válcovitý předmět, obvykle vyrobený z kovu nebo dřeva, který se používá k podpírání, zdvihání nebo k jiným účelům.

kůl

Kůl je předmět ve tvaru tyče, obvykle vyrobený z kovu nebo dřeva, sloužící k podpírání, táhnutí nebo zvedání.

trámec

Trámec je nosný konstrukční prvek, který se používá k vytvoření pevné a stabilní konstrukce.

užší prkno

Úzké prkno je kus dřeva, který je tenký a úzký. Používá se k výrobě nábytku, stavění barů a ve většině případů jako stavební materiál.

Podobná synonyma

označený předmět

Označení je proces identifikace a pojmenování něčeho jako pomůcka pro pochopení, klasifikaci a referenci.

prkno

Prkno je kus dřeva, který se používá k výrobě nábytku, staveb nebo jako materiál na různé projekty.

mít (jako obsah)

Mít znamená vlastnit, kontrolovat nebo něčeho dosáhnout.

tryskat (pramen)

Tryskat znamená rychle vystřelovat, vybuchovat nebo stříkat.

zakalit (pramen)

Zakalit znamená částečně zakrýt nebo odhalit, často v odkazu na neprůhlednost nebo zamlžení.

probrat (učivo)

Probrat je analyzovat, diskutovat, rozebírat a zkoumat do detailu.

trámec (dveřní)

Trámec je vymezující rámec dveří, který umožňuje dveřím správně otevírat a zavírat a chrání je před poškozením.

spojovací trámec

Spojovací trámec je struktura, která pomáhá vytvářet pochopení, jak jsou různé části související. Slouží k propojení dat a informací a pomáhá při vytváření logiky.

procházet (učivo)

Procházet znamená postupovat po určité trase, přesouvat se trpělivě a systematicky z místa na místo.

neživotný (hmota)

Neživotná (hmota) je hmota, která není schopna žít ani produkovat život.

předmět (starožitný)

Předmět (starožitný): starobylý, cenný předmět s historickou nebo kulturní hodnotou.

nakupit (materiál)

Koupit materiál; obstarat potřebné zboží, předměty nebo suroviny.

trámec (nosný)

Trámec je nosná konstrukce, která poskytuje pevnost a stabilitu. Slouží k podpírání střech, stěn, konstrukcí a dalších struktur.

obměňovat (téma)

Obměňovat znamená měnit, zpřístupňovat, modernizovat nebo upravovat něco.

vyučovací předmět

Vyučovací předmět je předmět, který se učí ve škole a je vyučován učitelem.

obsah (myšlenkový)

Obsah je myšlenková náplň nebo informace, které jsou vyjádřeny v určité formě, ať už slovní, obrazové či jiné.

seříznout (prkno)

Řezání materiálu (např. prkna) na požadovanou délku a šířku pomocí nástroje (např. pila).

dodat (materiál)

Předat nebo doručit nějakou věc či materiál; dodat znamená dodržet všechny požadavky objednatele.

pramen (vlasů)

Pramen je sekce vlasů, která je oddělena od zbytku vlasů a je spojena u kořínků.

materiál (písemný)

Materiál je látka, informace nebo data, které mohou být použity k vytvoření výsledku.

rozředit (téma)

Rozředit znamená smíchat větší množství kapaliny s menším množstvím vody nebo jiné látky, čímž se sníží koncentrace.

prkno (silné)

Prkno je silné a trvanlivé dřevěné desky používané k různým účelům, jako je stavba, tvorba nábytku, lodí a dalších.

opotřebovat se (materiál)

Opotřebovat se znamená přirozeně ztrácet svou kvalitu a stav kvůli používání a času.

vyložit (učivo)

Vyložit znamená vysvětlit nebo objasnit, zejména složitý nebo obtížný koncept.

bohatý (pramen)

Bohatý je označení pro osobu, která má vysoký majetek nebo vysoký příjem.

nesoudržný (hmota)

Nesoudržný = nerozpojitelný, nepevný, nerozptýlitelný; nerovnoměrně uspořádaná hmota s nízkou pružností.