Facebook

Kývat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu kývat.

Význam: Kývat znamená souhlasit či potvrdit, dát najevo svou souhlasnou reakci.

pohupovat (nohama)

Pohupovat se znamená pomaličku se pohybovat nohama nahoru a dolů, často doprovázené mírným kyvadlovým pohybem.

pokyvovat

Pokyvovat znamená hýbat hlavou jako souhlas, či odmítnutí.

klátit

Klátit je obecně používaný výraz pro pohyb něčího těla těsně nad podkladem.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav člověku s úsměvem nebo pohlazením.

přitakávat

Přitakávat je souhlasit s názorem, připustit nebo schválit něco.

přisvědčovat

Přisvědčovat znamená souhlasit s něčím, schvalovat to a podporovat to.

souhlasit

Souhlasit znamená vyjádřit s něčím, nebo s někým souhlas, většinou v podobě schválení nebo podpory.

Podobná synonyma

dohlížet <na koho>

Dohlížet znamená být učitelem nebo dozorcem nad tím, koho se to týká, a zajišťovat, aby byly dodržovány určité normy a postupy.

ospravedlňovat <koho>

Ospravedlňovat znamená vysvětlovat/omlouvat počínání nebo jednání někoho.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

vychystat <koho>

Připravit člověka do stavu připravenosti; přizpůsobit se situaci, zajistit pohodu, vybavit potřebným vybavením.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

štvát <koho>

Štvát znamená šikanovačně, urážlivě nebo vyhrožujícím způsobem napadat, kritizovat nebo provokovat kohokoli.

odepsat <koho n. co>

Odepsat znamená oficiálně ukončit nebo převést nějakou smluvní nebo finanční závazek.

vrazit <komu> facku

Dát fyzický nátlak na někoho, aby se podvolil, nebo aby vyjádřil svůj nesouhlas.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

podarovat <koho čím>

Podarovat znamená darovat někomu něco, být užitečným a ukázat lásku.

vracet čest <komu>

Vracet čest: projevit úctu druhému člověku slovy nebo činy, aby potvrdil/a jeho význam.

zaujmout <koho>

Zaujmout znamená upoutat jeho pozornost a zapůsobit na něj.

znejistit <koho>

Znejistit znamená vyvolat u někoho nejistotu nebo pochybnosti, čímž se sníží jeho důvěra a sebedůvěra.

vytrhnout <koho> (z prostředí)

Vytrhnout (koho) z prostředí znamená odstranit jej z dané situace a změnit jeho prostředí.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

upomínat <koho>

Upomínat znamená vyžadovat, aby se někdo držel svých slibů nebo aby dodržel nějaké povinnosti.

platit <komu>

Platit znamená poskytnout finanční prostředky za služby nebo zboží.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená naznačit, že se něco děje, nebo očekávat, že se něco stane. To se často děje nevyřčenou formou.

hlasovat <pro koho>

Hlasovat znamená vybrat kandidáta a dát mu svůj hlas ve volbách.

ochlazovat <koho n. co>

Ochlazovat znamená snižovat teplotu něčeho nebo někoho.

vzít <komu> (pas)

Vzít někomu pas znamená odebrat mu dočasně právo cestovat do jiných zemí.

dostat <koho>

Dostat: obdržet, získat (něco/někoho).

nahradit <co komu>

Vyměnit jednu věc nebo osobu za druhou; nahrazovat.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout někoho do práce s formální pracovní smlouvou.

znít <komu> (v uších)

Být slyšen jako zvuk, zaznít v uších.

nasadit <komu> (pouta)

Nasadit (pouta) znamená uvázat pevně pouty.

získávat si <koho>

Získávat si někoho znamená budovat trvalé důvěrné vztahy, vytvářet si společné vzpomínky a vytrvale udržovat kontakt.

posílat <koho kam>

Posílat znamená poslat někoho nebo něco na určité místo.