Facebook

Konstatovat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu konstatovat.

Význam: Konstatovat znamená uvést nějakou skutečnost jasně a zřetelně.

zjistit <co>

Zjistit: získat informace prostřednictvím vyšetřování, výzkumu nebo rozboru.

shledat

Shledat znamená najít nebo objevit, objevit později.

prohlásit <co>

Přednést nahlas nebo formálně oznámit.

tvrdit

Tvrdit znamená sdělovat nebo prohlašovat něco jako bezdůvodnou pravdu, často s přesvědčivostí.

Podobná synonyma

prohlásit

Prohlásit znamená vyjádřit nějakou myšlenku nebo názor nahlas.

zjistit <co> (čtením)

Zjistit : získat informace o něčem prostřednictvím čtení.

shledat se (přátelé)

Sejít se po delší době, aby se sdílely zážitky a obnovily přátelství.

zjistit

Zjistit znamená získat informace nebo vědět o něčem; dozvědět se o čemkoliv.

zjistit si <co>

Udělat si výzkum a získat informace o dané věci.

zjistit (diagnózu)

Zjistit znamená analyzovat a identifikovat příčinu čehokoli, často v diagnostice, aby se získala odpovídající léčba.

tvrdit (ocel)

Tvrdit (ocel) znamená, že se zužuje a formuje pomocí tlaku.

shledat se

Setkat se, probrat si věci a navázat kontakt.

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

prohlásit za manžele

Prohlásit za manžele znamená oficiálně a soudně uznaný závazek dvou lidí, že se stanou manžely.

prohlásit <koho čím>

Prohlásit někoho čímsi znamená vyjádřit veřejně jeho postoj, myšlenky nebo názor.