Facebook

Bytí - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu bytí.

Význam: Bytí je stav být, existovat nebo fungovat; existovat v určitém čase a místě.

jsoucnost

Jsoucnost je stav existence, kde je věc či osoba zcela přítomna v realitě.

existence

Existence znamená být, být realitou, být skutečným; být nebo existovat.

žití

Žití je životní styl, který se zaměřuje na kvalitu života a zdravé a udržitelné životní prostředí.

život

Život je proces, kde se vyvíjíme a rozvíjíme, zažíváme štěstí i strasti a objevujeme sebe samé.

jsoucno

Jsoucno je existenciální termín, který se odkazuje k bytí, existenci a vědomí. Vyjadřuje také naši schopnost konat věci, které jsou nezbytné pro naše přežití a život.

Podobná synonyma

obětovat (život)

Odevzdat život na úkor něčeho či někoho, obětovat ho.

utěšený život

Život plný pokoje a pohody, bez stresu a úzkostí.

neurovnaný (život)

Neurovnaný život je život, který je zaměřen na zdravou a prospěšnou rovnováhu mezi fyzickou a duševní stránkou.

občanský život

Občanský život je život každého občana ve společnosti, který je charakterizován občanskými právy, povinnostmi a závazky.

pochybná existence

Pochybná existence označuje stav, ve kterém existence něčeho nebo někoho je nejasná a otázkou.

vzniknout (život)

Vzniknout znamená vstoupit do života, narodit se nebo být stvořen.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

přijít o život

Zemřít, ohrozit nebo ztratit život.

neužitečný (život)

Neužitečný život je život, který postrádá smysl, je bezúčelný a neobsahuje žádnou hodnotu.

blahobytný (život)

Život blahobytu je život dostatečně šťastný a blahodárný zajišťující pohodlí a bohatství.

minulý život

Minulý život se obvykle vztahuje k předchozímu životu jedince, který je předmětem náboženských přesvědčení, spirálního vývoje a reinkarnace.

bojovat o (lepší život)

Snažit se o zlepšení svého života, tvrdě pracovat a vybojovat si lepší podmínky.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

nasazovat (život)

Vložit činnost, úsilí nebo energii do něčeho, aby se dosáhlo určitého cíle.

současná existence

Současná existence je stav, ve kterém se nacházíme nyní, a který je charakterizován naším současným životem a okolními podmínkami.

strávit (život)

Strávit život znamená prožít jej, prožívat všechny okamžiky života, vytěžit z něj maximum a dojít až do konce.

snadný (život)

Život snadný je život plný pohodlí, míru a harmonie mezi člověkem a jeho okolím.

kolotat (život)

Kolotat život znamená být pronásledován neúspěchem, trpět neustálou nespokojeností a být obklopen smutkem.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

pohodlný (život)

Pohodlný život znamená žít bez stresu, ve zdraví, s dostatečnou finanční stabilitou a štěstím.

neuspořádaný (život)

Neuspořádaný život je život plný chaosu, nedostatku organizace a náhodnosti.

znázornit (život)

Znázornit život znamená představit ho jako symbolickou cestu, kterou člověk prochází, přičemž se potkává s překážkami, dobrodružstvími i úspěchy.

smysl existence

Smysl existence je hledání smyslu života a jeho naplnění, které odpovídá osobnímu životnímu programu a cílům.