Facebook

Bytí - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu bytí.

Význam: Bytí je stav být, existovat nebo fungovat; existovat v určitém čase a místě.

jsoucnost

Jsoucnost je stav existence, kde je věc či osoba zcela přítomna v realitě.

existence

Existence znamená být, být realitou, být skutečným; být nebo existovat.

žití

Žití je životní styl, který se zaměřuje na kvalitu života a zdravé a udržitelné životní prostředí.

život

Život je proces, kde se vyvíjíme a rozvíjíme, zažíváme štěstí i strasti a objevujeme sebe samé.

jsoucno

Jsoucno je existenciální termín, který se odkazuje k bytí, existenci a vědomí. Vyjadřuje také naši schopnost konat věci, které jsou nezbytné pro naše přežití a život.

Podobná synonyma

současná existence

Současná existence je stav, ve kterém se nacházíme nyní, a který je charakterizován naším současným životem a okolními podmínkami.

znázornit (život)

Znázornit život znamená představit ho jako symbolickou cestu, kterou člověk prochází, přičemž se potkává s překážkami, dobrodružstvími i úspěchy.

občanský život

Občanský život je život každého občana ve společnosti, který je charakterizován občanskými právy, povinnostmi a závazky.

smysl existence

Smysl existence je hledání smyslu života a jeho naplnění, které odpovídá osobnímu životnímu programu a cílům.

snadný (život)

Život snadný je život plný pohodlí, míru a harmonie mezi člověkem a jeho okolím.

obětovat (život)

Udělat nebo darovat něco, co je velmi hodnotné, nebo dokonce obětovat vlastní život, aby se dosáhlo nějakého cíle.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

neužitečný (život)

Neužitečný život je život, který postrádá smysl, je bezúčelný a neobsahuje žádnou hodnotu.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

pohodlný (život)

Pohodlný život znamená žít bez stresu, ve zdraví, s dostatečnou finanční stabilitou a štěstím.

neuspořádaný (život)

Neuspořádaný život je život plný chaosu, nedostatku organizace a náhodnosti.

neurovnaný (život)

Neurovnaný život je život, který je zaměřen na zdravou a prospěšnou rovnováhu mezi fyzickou a duševní stránkou.

nasazovat (život)

Vložit činnost, úsilí nebo energii do něčeho, aby se dosáhlo určitého cíle.

strávit (život)

Strávit život znamená prožít jej, prožívat všechny okamžiky života, vytěžit z něj maximum a dojít až do konce.

bojovat o (lepší život)

Snažit se o zlepšení svého života, tvrdě pracovat a vybojovat si lepší podmínky.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

pochybná existence

Pochybná existence označuje stav, ve kterém existence něčeho nebo někoho je nejasná a otázkou.

vzniknout (život)

Vzniknout znamená začít existovat, být zrozen nebo se narodit.

minulý život

Minulý život se obvykle vztahuje k předchozímu životu jedince, který je předmětem náboženských přesvědčení, spirálního vývoje a reinkarnace.

blahobytný (život)

Život blahobytu je život dostatečně šťastný a blahodárný zajišťující pohodlí a bohatství.

utěšený život

Život plný pokoje a pohody, bez stresu a úzkostí.

přijít o život

Zemřít, ohrozit nebo ztratit život.

kolotat (život)

Kolotat život znamená být pronásledován neúspěchem, trpět neustálou nespokojeností a být obklopen smutkem.