Facebook

Jsoucno - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu jsoucno.

Význam: Jsoucno je existenciální termín, který se odkazuje k bytí, existenci a vědomí. Vyjadřuje také naši schopnost konat věci, které jsou nezbytné pro naše přežití a život.

bytí

Bytí je stav existence, ve kterém věci, lidé a události existují a mají skutečnou hodnotu.

existence

Existence: stav být, bytí, existování; jedinečnost a jedinečnost bytu.

jsoucnost

Jsoucnost je stav bytí, ve kterém jsme v současné době. Je to pojem, který ukazuje, jak jsme se vyvinuli a jak se naše okolí postupně mění.

Podobná synonyma

současná existence

Současná existence je stav, ve kterém se nacházíme nyní, a který je charakterizován naším současným životem a okolními podmínkami.

nauka o bytí

Nauka o bytí je filosofický směr zabývající se podstatou bytí a jeho vztahy k člověku a světu.

pochybná existence

Pochybná existence označuje stav, ve kterém existence něčeho nebo někoho je nejasná a otázkou.

důvod bytí

Důvodem bytí je poskytnout smysluplný účel, směr a hodnotu životu.

smysl existence

Smysl existence je hledání smyslu života a jeho naplnění, které odpovídá osobnímu životnímu programu a cílům.