Facebook

Jmenovat se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu jmenovat se.

Význam: Jmenovat se znamená nést jméno, být pojmenován nebo přijmout jméno.

mít jméno

Mít jméno znamená být identifikován, identifikovat se nebo být pojmenován.

nazývat se

Nazývat se znamená jmenovat se, označit se nebo být nazvaným (jménem) nebo označeným (určitým jménem).

slout

Slout je staroslověnské slovo pro démona nebo zlého ducha. Je to bytost s podobou člověka, která se lidem zjevuje ve snu a vyvolává strach.

Podobná synonyma

nazývat

Nazývat znamená jmenovat, označit nebo přiřknout něčemu jméno.

pohanět čí (jméno)

Pohanět čí (jméno) znamená provést útok na někoho jménem čí; obvykle se používá s násilnými úmysly.

podstatné jméno

Podstatné jméno je slovo, které označuje osoby, věci nebo pojmy.

jméno

Jméno je slovo nebo skupina slov, která se používá jako označení pro jedinečnou osobu, místo nebo věc.

jméno (na obraze)

Jméno je slovo nebo skupina slov použitá k identifikaci něčí osoby, místa nebo věci.

krycí jméno

Krycí jméno je pseudonym, jméno používané namísto skutečného jména, aby se skryla osoba nebo organizace.

jméno-znamení

Jméno-znamení je symbolický obraz nebo slovo, které se používá k identifikaci nebo reprezentaci osoby, značky nebo instituce.

přídavné jméno

Přídavné jméno je slovo, které popisuje nebo určuje podstatné jméno. Přidává informace o vlastnostech nebo charakteristice toho, co je popisováno.

vlastní jméno

Vlastní jméno je jméno, které dostalo osobě, která se narodila, a je unikátní pro každou osobu.

získat jméno

Obdržet nebo získat jméno znamená identifikaci se jménem, přičemž toto jméno je potvrzeno a může být použito v oficiálních dokumentech.

nazývat <koho jak>

Nazývat je vyjádření jména, titulu nebo označení přiřazeného k osobě, věci nebo skupině.

nazývat jako

Nazývat jako je vyjádření naznačující shodu, srovnání nebo připodobnění.

vyslovovat (něčí jméno)

Vyslovovat znamená vyřčení jména nahlas, aby bylo slyšet.

dát jméno

Pojmenovat; přiřadit něčemu/někomu jméno nebo jiný identifikátor.