Facebook

Mít jméno - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu mít jméno.

Význam: Mít jméno znamená být identifikován, identifikovat se nebo být pojmenován.

nazývat se

Nazývat se znamená jmenovat se, označit se nebo být nazvaným (jménem) nebo označeným (určitým jménem).

slout

Slout je staroslověnské slovo pro démona nebo zlého ducha. Je to bytost s podobou člověka, která se lidem zjevuje ve snu a vyvolává strach.

Podobná synonyma

nazývat

Nazývat znamená jmenovat, označit nebo přiřknout něčemu jméno.

nazývat jako

Nazývat jako je vyjádření naznačující shodu, srovnání nebo připodobnění.

nazývat <koho jak>

Nazývat je vyjádření jména, titulu nebo označení přiřazeného k osobě, věci nebo skupině.