Facebook

Slout - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu slout.

Význam: Slout je staroslověnské slovo pro démona nebo zlého ducha. Je to bytost s podobou člověka, která se lidem zjevuje ve snu a vyvolává strach.

mít jméno

Mít jméno znamená být identifikován, identifikovat se nebo být pojmenován.

nazývat se

Nazývat se znamená jmenovat se, označit se nebo být nazvaným (jménem) nebo označeným (určitým jménem).

jmenovat se

Mít název (jméno) nebo být nazván něčím jiným.

slynout

Slynout znamená rychle se rozpínat, být cítit nebo být viditelný.

Podobná synonyma

krycí jméno

Krycí jméno je pseudonym, jméno používané namísto skutečného jména, aby se skryla osoba nebo organizace.

jmenovat

Uvést jméno, funkci, titul nebo pozici někoho.

podstatné jméno

Podstatné jméno je slovo, které označuje osoby, věci nebo pojmy.

vyslovovat (něčí jméno)

Vyslovovat znamená vyřčení jména nahlas, aby bylo slyšet.

nazývat jako

Nazývat jako je vyjádření naznačující shodu, srovnání nebo připodobnění.

jmenovat (profesorem)

Udělit titul profesora, jmenovat někoho profesorem.

jméno

Jméno je slovo, které označuje jedinečnou osobu nebo věc.

dát jméno

Pojmenovat; přiřadit něčemu/někomu jméno nebo jiný identifikátor.

přídavné jméno

Přídavné jméno je slovo, které popisuje nebo určuje podstatné jméno. Přidává informace o vlastnostech nebo charakteristice toho, co je popisováno.

získat jméno

Obdržet nebo získat jméno znamená identifikaci se jménem, přičemž toto jméno je potvrzeno a může být použito v oficiálních dokumentech.

jmenovat (rytířem)

Jmenovat rytířem je udělení titulu, který přináší slávu a čest. Symbolizuje vysokou hodnost a odměnu za vysoce ceněné činy.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená ustanovit někoho do určitého postavení nebo funkce.

jméno-znamení

Jméno-znamení je symbolický obraz nebo slovo, které se používá k identifikaci nebo reprezentaci osoby, značky nebo instituce.

vlastní jméno

Vlastní jméno je jméno, které dostalo osobě, která se narodila, a je unikátní pro každou osobu.

nazývat <koho jak>

Nazývat je vyjádření jména, titulu nebo označení přiřazeného k osobě, věci nebo skupině.

nazývat

Nazývat znamená jmenovat, označit nebo přiřknout něčemu jméno.

jmenovat <koho> (ředitelem)

Jmenovat (koho) znamená udělit oficiální postavení a pověřit někoho něčím; nejčastěji se jedná o ředitele.

pohanět čí (jméno)

Pohanět čí (jméno) znamená provést útok na někoho jménem čí; obvykle se používá s násilnými úmysly.