Facebook

Nazývat jako - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nazývat jako.

Význam: Nazývat jako je vyjádření naznačující shodu, srovnání nebo připodobnění.

určovat (viníka)

Určovat znamená odhalit nebo vybrat něco konkrétního jako příčinu nebo viníka.

stanovovat

Stanovovat znamená určovat nebo dávat jasné pokyny, jak se něco má dělat.

prohlašovat

Prohlašovat znamená vyjádřit svůj názor, stanovisko nebo názor na něco s hlasitou autoritou.

pojmenovávat (zrádce)

Pojmenovávat znamená nazývat nebo označovat něco určitým názvem nebo termínem.

vyznačovat (stezku)

Vyznačovat je označit trasu, určit směr a hranice; obvykle se používá pro označení pěší, cyklistické nebo jiné stezky.

značkovat

Označování, označovat: dávat znak, znamení, razítko nebo jiný způsob potvrzení, že je něco schváleno, přijato nebo dokončeno.

znamenat

Znamenat znamená mít význam, mít vliv nebo být považováno za něco.

denotovat

Denotovat znamená označovat nebo definovat význam pojmu nebo výrazu.

designovat

Designovat je proces tvorby vizuálního produktu, jako je například logo, webová stránka nebo produkt.

Podobná synonyma

pojmenovávat <koho n. co>

Pojmenovávat je vymezovat, dávat jméno nebo označení něčemu nebo někomu.

zrádce

Zrádce je někdo, kdo podrazí své přátele nebo lidi, které má ve své péči, a udělá něco, co poškodí jejich zájmy.

určovat <co komu>

Určovat je stanovit, vymezit nebo rozhodnout co patří komu.

určovat

Stanovení požadovaného stavu, hodnoty nebo vlastnosti.

vyznačovat čáry (na hřišti)

Vyznačovat čáry znamená označovat, kreslit nebo jiným způsobem značit hranice na hřišti.

vyznačit (stezku)

Vyznačit znamená označit nebo zřetelně ozřejmit nějakou cestu, stezku nebo trasu.

prohlašovat <co> (veřejně)

Prohlašovat = vyřčet veřejně názor či tvrzení.

stanovovat <co>

Ustanovení čeho nebo čeho hodnoty; předepsání čeho nebo čeho pravidel.

pojmenovávat

Pojmenovávat znamená dát něčemu název nebo jméno.

vyznačovat se

Vyznačovat se znamená vyniknout, být nadprůměrný a vynikat ve svém oboru.

vyznačovat <co>

Vyznačovat = zaznamenávat, označovat, identifikovat, kreslit nebo udělovat.

určovat <co kam>

Určovat znamená stanovit nebo vymezit míru, čas nebo podobu něčeho.

určit (viníka)

Ustanovit viníka, zjistit, kdo je odpovědný za něco špatného nebo nezákonného.

vyznačovat

Vyznačovat znamená značit nebo označit něco zvláštním způsobem, například pomocí čar nebo značek.

znamenat <co>

Znamenat: představovat, být symbolem či vyjadřovat, být závazným, mít význam, mít důsledky.

určovat (úředně)

Určovat znamená stanovit přesnou hodnotu, vlastnost nebo pořadí, obvykle úředně nebo na základě předepsaných pravidel.

demaskování (zrádce)

Demaskování je odhalení skutečné identity nebo úmyslů osoby, která se snaží zůstat skrytá. V často se používá pro odhalení zrádce.

stanovovat (předem)

Stanovovat znamená určovat předem pravidla, podmínky nebo očekávaná výsledky.

designovat (prémiéra)

Designovat znamená plánovat, vytvářet a vytvářet strategii pro realizaci prémiéry.

určovat svou polohu

Určovat polohu znamená odhadovat svou pozici na základě okolních faktorů, jako je například mapa, navigace nebo vnímání.

určovat totožnost

Určovat tožnost znamená sestavit všechny informace spojené s osobou, aby bylo možné ji identifikovat.