Facebook

Slabý (paměť) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu slabý (paměť).

Význam: Slabý znamená oslabený nebo neúčinný, obvykle použitý k popisu síly, intenzity nebo schopnosti.

proděravěný

proděravěný: popraskaný, poškozený, místy proražený nebo poškrábaný.

perforovaný

Perforovaný je označení pro výrobek, který má vytvořeny otvory, díry nebo očka.

proražený

Proražený může znamenat vyříznutý, proříznutý nebo prolomený. Označuje se to jako činnost rozdělení nebo odstranění něčeho s použitím silného tlaku.

nevyhovující (důkaz)

Nevyhovující důkaz je důkaz, který není dostatečný pro jakýkoliv účel, např. pro doložení tvrzení nebo prokázání skutečnosti.

mezerovitý

Mezerovitý se odkazuje na strukturu nebo vzhled, který je propletený s mezerami nebo prázdnými prostory.

nespolehlivý

Nespolehlivý je to, co se nedá spolehnout, nebo co nelze očekávat, že bude fungovat nebo být pravdivé.

Podobná synonyma

přesvědčivý (důkaz)

Přesvědčivý: schopnost udělat něco tak, aby to bylo věřitelné a přesvědčivé.

nepřímý důkaz

Nepřímý důkaz je forma argumentace, která se snaží dokázat skutečnost založením na důkazech, které s ní nepřímo souvisejí.

pádný (důkaz)

Pádný (důkaz) znamená důkaz, který je dostatečný a relevantní pro podporu argumentu či tvrzení.

nevyhovující

Nevyhovující: nedostatečné, nespokojivé, neuspokojivé.

důkaz

Důkaz je informace nebo důkazní materiál použitý k prokázání pravdivosti tvrzení nebo k potvrzení existence skutečnosti.

podat důkaz

Předložit důkaz na potvrzení něčeho; doložit fakta, aby bylo zjištěno, zda je něco pravdivé.

nevyhovující (výsledek)

Nevyhovující je nedostačující, nespolehlivé nebo nesprávné.

očividný (důkaz)

Očividný: viditelný, okamžitě zřetelný; důkaz, který je jednoznačný a jasný.