Facebook

Jakost - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu jakost.

Význam: Jakost je míra kvality nebo úrovně specifických vlastností produktu nebo služby.

kvalita

Kvalita je měřitelná vlastnost nebo předmětu, která určuje jeho schopnost splnit očekávání.

hodnota

Hodnota je pojem, který označuje užitečnost, hodnotu nebo cenu věci. Označuje také principy, které určují, co je dobré, důležité nebo cenné.

vlastnost

Vlastnost je vlastní charakteristika čehokoliv, např. vlastnosti osoby, věci nebo materiálu. Může být fyzická, psychická nebo abstraktní.

kvantita

Kvantita je množství, počet nebo velikost něčeho.

Podobná synonyma

hodnota (střední)

Hodnota je míra, jakou je něco ceněno nebo vysoce ceněno; je to hodnota, kterou lidé připisují něčemu, co se jim líbí nebo je pro ně důležité.

číselná hodnota

Číselná hodnota je číslo, které má význam nebo hodnotu, například v matematice, ekonomice nebo v informatice.

stejná hodnota

Stejná hodnota je shoda ve vztahu dvou nebo více hodnot, které se rovnají mezi sebou.

zhoršit se (kvalita)

Zhoršit se znamená změnit se k horšímu a zmenšit kvalitu.

mít vlastnost

Mít vlastnost znamená mít schopnost nebo kvalitu, která charakterizuje někoho nebo něco.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.

hodnota (peněz)

Hodnota peněz je měřítko, které se používá k určení hodnoty jednotlivých finančních aktiv.

nižší hodnota

Nižší hodnota je míra hodnoty nebo vlastnosti, která je nižší než standardní nebo toužebnou úroveň.