Facebook

Interní - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu interní.

Význam: Interní je adjektivum označující věci, které mají vztah k vnitřním zdrojům nebo procesům.

vnitřní

Vnitřní: vnitřní, odkazuje se na to, co je uvnitř, je to to, co je uvnitř, to, co je skryté, neviditelné.

domácí

Domácí označuje to, co je součástí domova, jako např. práce, odpočinek, činnosti, lidi, zvířata nebo věci.

externí

Externí odkazuje na věci, které jsou mimo systém, není to součástí vnitřního prostředí.

Podobná synonyma

kuchyně (domácí)

Kuchyně je místo v domácnosti, kde se vaří jídlo a připravuje jídlo pro rodinu a přátele.

vnitřní struktura

Vnitřní struktura se obecně označuje jako uspořádání a složení prvků, které jsou k dispozici ve vnitřním prostředí.

soulad (vnitřní)

Soulad je stav harmonie, kdy všechny prvky fungují společně a jsou v harmonii se sobě navzájem.

vnitřní složení

Vnitřní složení je pozorování nebo popis struktury a složek, které tvoří něco, co se považuje za celek.

domácí hospodáříček

Domácí hospodáříček je společné obecné označení pro domácnost, kde se hospodaří s omezenými prostředky.

rodidla (vnitřní)

Rodidla jsou pojivová tkáň, která se nachází ve stěnách krevních cév a orgánů, a slouží jako jejich podpora.

pnutí (vnitřní)

Pnutí je vnitřní napětí, napětí mezi protichůdnými pohledy, touhami nebo emocemi.

vnitřní tření

Vnitřní tření je silná odporová síla, která brání pohybu dvou povrchů, které se o sebe otáčí.

vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení jsou počítačové součásti, které poskytují počítači výkon, např. procesory, grafické karty, pevné disky a další.

samice (kočky domácí)

Samice kočky domácí je zvíře, které má ženské pohlaví a je schopné mít potomky.