Facebook

Inkasovat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu inkasovat.

Význam: Inkasovat znamená přijmout peníze za prodej či služby a převést je na účet.

vybrat

Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

dostat (gól)

Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

Podobná synonyma

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

získat soudem (peníze)

Získat peníze soudem znamená dostat je po právním soudním procesu, kde je soud pověřen rozhodnutím o nároku na finanční odškodnění.

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si nebo vybrat mezi více možnostmi, aby byla dosažena nejlepší varianta.

přijmout

Přijmout znamená převzít nebo akceptovat, co bylo nabídnuto.

dostat výslužku

Dostat výslužku znamená obdržet odměnu nebo finanční náhradu za dlouhá léta služby, obvykle ze strany zaměstnavatele.

spotřebovávat (peníze)

Spotřebovávat znamená využívat finanční prostředky na nákupy nebo na úhradu jiných nákladů.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na nějakou koupi nebo službu.

dostat <koho>

Dostat: získat, obdržet od někoho.

našetřené peníze

Peníze, které byly uspořeny a uloženy pro budoucí použití.

přijmout <co>

Přijmout = převzít a uznat; vyjádřit souhlas a akceptovat.

dostat to nejhorší

Nejpozději padnout, dosáhnout nejhoršího možného výsledku.

rozdat (peníze)

Rozdat znamená rozdělit peníze mezi různé osoby.

hromadit (peníze)

Shromáždit, sbírat či ukládat peníze.

dostat se

Dostat se znamená dosáhnout cíle nebo místa; překonat překážky a dosáhnout cíle či cílového místa.

dostat se <kam> (stěží)

Dostat se znamená dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, aniž bychom narazili na překážky.

přepočítávat (na peníze)

Přepočítávat znamená převést jednotky (např. peníze) na jiné jednotky nebo na jinou veličinu.

najít (peníze)

Najít znamená nalézt, shromáždit nebo vyhledat peníze.

dostat se (z obklíčení)

Dostat se z obklíčení znamená uniknout, vymanit se z nebezpečné situace.

přijmout <co> s uspokojením

Přijmout znamená přijmout myšlenku, nápad nebo výzvu s uspokojením.

hrabat (peníze)

Hrabat znamená vybírat peníze, ukládat je a udržovat je v bezpečí.

dostat se dále

Pokročit, zlepšit se nebo dosáhnout vyšší úrovně.

dostat se <z čeho>

Dostat se znamená dosáhnout, dosáhnout cíle, vyřešit situaci nebo dosáhnout úspěchu.

dostat se <kam>

Dostat se: přesunout se z místa na místo, dosáhnout něčeho, dosáhnout určitého stavu nebo cíle.