Facebook

Inkasovat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu inkasovat.

Význam: Inkasovat znamená přijmout peníze za prodej či služby a převést je na účet.

vybrat

Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

dostat (gól)

Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

Podobná synonyma

dostat <koho n. co>

Dostat - získat; přijmout; obdržet.

vydělat (peníze)

Získat peníze prostřednictvím práce, obchodu nebo jiného legálního zdroje.

přijmout <co>

Přijmout = převzít a uznat; vyjádřit souhlas a akceptovat.

dostat se <kam>

Dostat se: přesunout se z místa na místo, dosáhnout něčeho, dosáhnout určitého stavu nebo cíle.

soustřeďovat (peníze)

Soustřeďovat je shromažďovat, ukládat a šetřit peníze.

značný (peníze)

Značný znamená velký, důležitý, významný, početný nebo bohatý, obzvláště u peněz.

vybrat si (špatně)

Vybrat si znamená vybírat z možností, které jsou k dispozici, a rozhodnout se pro tu nejvhodnější.

šetřit (peníze)

Šetřit: udržovat, zachovávat a ukládat finanční prostředky s cílem ušetřit peníze.

peníze

Peníze jsou měna, která se používá k převodu hodnoty mezi lidmi a institucemi. Slouží k usnadnění obchodu a je nedílnou součástí moderního světa.

dávat peníze <na co>

Dávat peníze: poskytnout finanční prostředky, platbu v hotovosti, či platebním prostředkem.

dostat <koho>

Dostat: získat, obdržet od někoho.

dostat se dovnitř

Vstoupit do uzavřeného prostoru.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

dostat výslužku

Dostat výslužku znamená obdržet odměnu nebo finanční náhradu za dlouhá léta služby, obvykle ze strany zaměstnavatele.

směnit (peníze)

Směnit znamená vyměnit jeden druh peněz za jiný druh.

dostat

Dostat znamená obdržet nebo získat něco, co patří vám nebo co je vám poskytnuto.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

našetřené peníze

Peníze, které byly uspořeny a uloženy pro budoucí použití.

dostat pryč

Odejít, zmizet, opustit, zbavit se.

vydělat si (peníze)

Vydělat si (peníze) znamená získat je vytvářením hodnoty, obchodováním nebo jinou činností.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.

hotové peníze

Hotové peníze jsou finanční prostředky, které jsou ihned k dispozici pro uskutečnění plateb.

dostat (z kapsy)

Získat peníze z kapsy.

rozházet (peníze)

Rozházet znamená rozdělit, rozdělit peníze na menší části a rozdat je.

přejmout (peníze)

Přijmout peníze: obdržet finanční prostředky od někoho jiného.

muset mít (peníze)

Muset mít peníze znamená nutnost vlastnit finanční prostředky, aby bylo možné uskutečnit vámi zamýšlenou činnost.