Facebook

Hra (divadelní) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu hra (divadelní).

Význam: Hra je umělecký druh, který se skládá z dialogů, pohybu a dalších prvků určených k zobrazení literárního díla nebo příběhu na jevišti.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.

díl

Díl je část něčeho nebo někoho, která má určitou funkci nebo význam.

předmět

Předmět je věc, osoba nebo situace, o které se diskutuje nebo uvažuje.

objekt

Objekt je věc, osoba nebo místo, které má specifické vlastnosti a které je zkoumáno nebo používáno.

exemplář

Exemplář je jedna kopie nějakého dokumentu nebo publikace; je to originální vzorek, který může být použit k porovnání s jinými.

vzorek

Vzorek je omezená skupina lidí, věcí nebo událostí, které se používají k reprezentaci celku.

trocha

Trocha je malé množství něčeho, například "trochu času" nebo "trochu peněz".

kousek

Kousek: část, částečka, částička, zlomek, útržek.

skladba (hudební)

Skladba je hudební kompozice, která je kombinací melodií, rytmů, akordů a aranžmá.

výkon (mistrovský)

Výkon (mistrovský) je vynikající výkon, který je prováděn s ohromující dovedností, pečlivostí a zručností.

skutek

Skutek je čin, postup nebo akce, který má nějaký důsledek či výsledek.

čin

Čin je činnost, konkrétní či symbolické akce, které provádíme, abychom dosáhli určitého cíle.

Podobná synonyma

část

Část je část celku, jednotlivá součást. Může být oddělena nebo neoddělitelná, malá nebo velká.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

mistrovský

Mistrovský znamená nejvyšší úroveň odbornosti nebo dovednosti; vynikající, vysoce kvalitní.

kadence (hudební)

Rytmická struktura hudby, která se opakuje po určitém počtu taktů nebo slok.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

výkon

Výkon je mírou efektivnosti, účinnosti nebo schopnosti vykonávat činnost.

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

nejlepší výkon

Nejlepší výkon je maximální účinnost, kterou může člověk či systém dosáhnout. Je to nejvyšší úroveň výkonu dosahovaného po dlouhodobou snahou a úsilím.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

výkon (herecký)

Výkon herecký je umělecké vyjádření postavy prostřednictvím slov, pohybů a obecného chování, které se liší v závislosti na situaci a postavě.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

kus (hudební)

Kus (hudební) je hudební skladba, která se skládá z jedné nebo více částí.

vzorek (čtvercový)

Vzorek je malý kus materiálu, který je používán pro testování a analyzování. V případě čtvercového vzorku je tvar čtverce.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

skladba (jazyka)

Skladba je struktura slov a vět ve větších jazykových jednotkách, jako jsou věty, odstavce nebo celé texty.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

výkon (početní)

Výkon početní je množství práce, které je vykonáno ve stanoveném čase, obvykle měřené v počtu jednotek, které jsou vyrobeny.

pochodová skladba

Pochodová skladba je hudba, která je zamýšlena k doprovodu vojenského pochodu a je charakterizována pravidelnou rytmickou strukturou s udržováním přísného tempa.

instrument (hudební)

Hudební nástroj, který se používá k vytvoření hudebního zvuku nebo rytmu.