Facebook

Doznání - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu doznání.

Význam: Doznání je vyjádření vin, přiznání se k něčemu nebo prohlášení, které je závazné a zpravidla přináší nějakou formu trestu nebo závazku.

přiznání

Přiznání je vyjádření, kterým se někdo přiznává k něčemu, co udělal, nebo říká.

vyznání

Vyznání je otevřené prohlášení něčí lásky, úcty nebo oddanosti k něčemu nebo někomu.

Podobná synonyma

vyznání (náboženské)

Vyznání je vyjádření víry, závazku nebo souhlasu s něčím, co je uznáváno jako náboženská pravda.

vynutit (přiznání)

Vynutit znamená násilím nebo tlakem dosáhnout požadovaného cíle, např. přinutit někoho k vyslovení něčeho, co nechtěl říci.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

modlitba (vyznání víry)

Modlitba je vyjádření víry, které může být projeveno v formě úpění, díků či prosby před Bohem.