Facebook

Vyznání - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vyznání.

Význam: Vyznání je otevřené prohlášení něčí lásky, úcty nebo oddanosti k něčemu nebo někomu.

přiznání

Přiznání je vyjádření, kterým se někdo přiznává k něčemu, co udělal, nebo říká.

konfese

Konfese je proces vyznání hříchů a přijetí rozhřešení od duchovního.

náboženství

Náboženství je systém víry, obřadů a rituálů, které věřící používají k uctívání a oslavě božstva nebo božských představ.

víra

Víra je důvěra v neviditelné, je to ochota věřit v něco, co je nezvratné. Je to silný pocit, který nás vede a dává nám sílu.

přesvědčení

Přesvědčení je stav mysli, ve kterém se člověk pevně drží svých názorů, postojů a víry.

krédo

Krédo je sestavená víra či prohlášení, která vyjadřuje principy nebo koncepty, které jsou pro danou osobu, společnost nebo skupinu zásadní.

doznání

Přiznání; prohlášení, vyznání; uznání něčí viny, chyby nebo skutku.

Podobná synonyma

přesvědčení (pevné)

Pevné přesvědčení je pevný názor, který o něčem člověk má a je ochotný se za něj postavit.

víra (blouznivá)

Víra je silné přesvědčení, že něco je pravda, i když to nemůže být empiricky dokázáno.

učitel náboženství

Učitel náboženství je osoba, která se zabývá studiem a učením o náboženství, jehož cílem je poskytnout studentům duchovní vedení.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

mít přesvědčení

Mít přesvědčení znamená věřit, že něco je správné a opírat se o to při svých jednáních.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

pevné přesvědčení

Pevné přesvědčení je silné, trvalé uvědomění si něčeho a pevné víry v to.

vynutit (přiznání)

Vynutit znamená násilím nebo tlakem dosáhnout požadovaného cíle, např. přinutit někoho k vyslovení něčeho, co nechtěl říci.